Afetlerde risk azaltımı, afet nedenlerini analiz etme ve azaltmaya yönelik sistematik çalışmaları kapsayan açıklamada. Tehlikelere maruz kalmanın, incinebilirlik nedenlerinin azaltılması, yerleşim yerlerinin ve çevrenin yönetimi, olaylara hazırlık ve erken uyarı sistemleri geliştirilmesi gibi uygulamalar afetlerde risk azaltımı konusunda önemli olduğu aktarıldı.

Güvenli yaşam, her türlü tehlikeye karşı bilgili ve hazırlıklı olmakla mümkün olacağını aktaran yetkililer,bunun için Afet ve Acil Durum Çantası Oluşturulması gerektiğini aktardı.

2 (4)

Acil yardım çantalarında olması gereken araçlara yer veren yetkililer listeyi şöyle sıraladı; Bir kişiye 3 gün yetecek kadar su, yardım çağırmak için düdük, bir kişiye 3 gün yetecek miktarda gıda, mevsime uygun giysi, pilli radyo,çok amaçlı çakı, el feneri, kişisel hijyen malzemesi,yedek pil, düzenli kullanılan ilaçlar, ilk yardım çantası gibi hayati öneme sahip malzemeler eklenmeli ve belli periyotlarla kontrol edilmesi gerektiği aktarıldı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından afet riskinin azaltılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı. Bu kapsamda hastane bünyesinde depreme hazırlık planı toplantısı gerçekleştirildiğini aktaran yetkililer toplantı kapsamında; Hastane tahliye planları güncellenmesi, afet sorumlularının güncellenmesi, afet alternatif alanlar oluşturulması konusunda önemli adımların atıldığı kaydedildi.

afet 1

Herhangi bir afet veya olası bir duruma yönelik afet çadırı ve triaj çadırı alımları yapıldığını aktaran yetkililer yedek yakıt tanklarının ve afet toplanma alanlarının güncellenerek olası durumlarda kullanılmak üzere bahçe sulama depo suyu temizliği ile birlikte bu bakımların ve güncellemelerin düzenli olarak kontrolü sağlandığını bildirdi.

Kırklareli Eğitim Araştırma hastanesibünyesinde yangın ve hasta tahliyesi konulu kırmızı kod tatbikatı gerçekleştirilerek tüm personele temel afet bilinci ve yönetimi, acil durum yönetimi, yangın ve çeşitleri, yangın söndürme cihazlarının kullanımı afet öncesi sırası ve sonrasında yapılması gerekenler ile bunlardan korunma yöntemleri konusunda Kırklareli belediyesi ve İlİtfaiye Müdürlüğü ile koordineli olarak eğitimlerverildi.

Afet bilincini ve acil yardım yönetiminin sağlanması konusunda KBRN konulu uygulama tatbikatıda paydaş kurumlarile koordineli olarak gerçekleştirildi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde temel afet bilincine yönelik çalışmalar her dönem düzenli olarak yapılmakta birlikte güncel yaklaşımlar ile personellere eğitimler verilmeye devam edecek. (Kadir Sinici)

Editör: Haber Merkezi