DOKU (Doğa ve Kültür) Derneği Başkanı Göksal Çidem, Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekânsal Stratejiler Ve Çevre Düzeni Planları Dairesi Başkanlığından, Kırklareli’nde Afet İskân Sahalarında hazırlık yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi istedi. Aldığı cevap oldukça dikkat çekiciydi…

Çidem yaptığı açıklamada; “6 Şubat depreminde Afet İskan Sahalarının hazır olmaması sonucu geçici iskan sahalarında yaşanan olumsuzlukları görsel basında izledik. Beklenen Marmara depremi öncesinde alınacak önlemler kapsamında ilimizde ki Afet İskan Sahalarında hazırlık yapılıp yapılmadığı konusunda, bilgi edinme hakkı kanunun ilgili maddeleri gereğince cevap istedik” dedi.

İşte Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekânsal Stratejiler Ve Çevre Düzeni Planları Dairesi Başkanlığı tarafından verilen cevap;

“Yapılan incelemeler neticesinde Kırklareli 1/25.000 ölçekli ÇDP’ de Afet İskan Sahaları” gösterimi yapılmakla birlikte 1/25.000 ölçekli ÇDP’ nin “3.3.4.11. AFET İSKAN ALANLARI” başlığı altında

“a)7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” ve ilgili yönetmelikler uyarınca afet sonrasında kullanılacak alanlar olarak tespit edilmiş “Afet İskân Sahaları”, yerleşimlerin, deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri afetler sonucu yapı ve kamu tesislerinin genel hayata etkili olacak derecede zarar gördüğü, büyük çapta hasarına yol açtığı durumlarda kullanılacak alanlar olup, afet sonrasında yalnızca prefabrik konut ve diğer sosyal ihtiyaçlara yönelik kullanımların yer alabileceği geçici iskan sahalarıdır. Bu alanlarda, yukarıda belirtilen afet durumu söz konusu oluncaya kadar mevcut arazi kullanımı (tarım vb.) devam ettirilecektir.

Bu Haber Çiftçileri İlgilendiriyor Bu Haber Çiftçileri İlgilendiriyor

b) Belediyeler ve İl Özel İdareleri, kendi yetki alanlarındaki alt ölçekli imar planlarında Afet Acil Eylem Alanları oluşturacaktır. Bu alanların yukarıda belirtilen olası bir afet durumunda kullanılabilmesi için, gerekli altyapı çalışmaları (içme suyu, kanalizasyon elektrik, vb.) tamamlanacaktır.”  (Ferdi Kurtbayram)