Trakya Bölgesi'nin ve Türkiye'nin yeşil ve mavi değerlerinin yok edilmesine sessiz kalmayacaklarını dile getiren DOKU Derneği Üyesi Kula Köyü Vekili Av. Dilara Gürel, "Ülkemizde ve ilimizde gün geçmiyor ki bir çevre faciası yaratacak ÇED kararları ile karşılaşmayalım" sözleri ile tepki gösterdi.

Dok 4

Lüleburgaz'da Danone Fabrikasında Yangın Mı Var? Lüleburgaz'da Danone Fabrikasında Yangın Mı Var?

Kırklareli'nin Yeşili ve Mavisi Solmayacak

Yaşanan kötü örneklerin Kırklareli'nde yaşanmaması için Kula Köyü'nde mücadelenin başlatıldığını dile getiren Avukat Gürel, "Aynı facianın ilimizde yaşanmaması için de kamuoyunda ‘Kula Köyü Altın Madeni’ davası olarak bilinen davaya ilişkin Kula Köyü Vekili sıfatıyla Kula Köyü Muhtarı ve Kula köy halkı ile birlikte mücadele ettiğimizi bildirmek amacıyla bugün bu basın açıklamasını yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Süreç Nasıl İlerledi?

3 Nisan 2024 tarihinde yapılan duyuruda konu ile ilgili ÇED raporuna gerek yok kararı verildiğini öğrendiklerini ifade eden Avukat Gürel, duyarlı çevreler ile bir araya gelerek Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne itiraz dilekçesi verildiğini dile getirdi. İtiraz dilekçelerine rağmen 17 Nisan 2024 tarihinde Kula Köyü Muhtarlığına tebliğ edilen karara göre, sürecin devam ettiğini vurgulayan Av. Gürel, "Bunun üzerine DOKU Derneği Başkanı Göksal Çidem ve yönetim kurulu üyesi Av. Ozan Topuz, Prof. Dr. Doğan Kantarcı ve Prof. Dr. Doğanay Tolunay hocalarımız İstanbul Teknik Üniversitesi Mağaracılık Kulübü’nden (İTÜMAK) Sayın Hakan Eğilmez ve sahada çalışan tüm ekip arkadaşlarım ile bölgeyle ilgili gerek hukuki gerekse de bilimsel yönden incelemeler yaptık. Sahada çalışan ekipler, bölgenin doğal ve kültürel varlıklarını yöre halkına ve ilgili kurumlara bilgilendirmeleri gerçekleştirdi. Sit alanı olarak ilan ettirdikleri lokasyonun çalışmasını genişleterek mağaralar, endemik türler ve kültürel varlıklar buldular. Bunlara ilişkin fotokapan ve drone görüntüleri alındı. Sahada ekiplerimiz çalışmaya hala devam etmekte olup, ilerleyen aşamalarda tüm bilgi ve belgeler sizlerle de paylaşılacaktır.

Yaptığımız incelemeler neticesinde aslında Koza Şirketinin Kırklareli’ne daha önce de geldiğini bildirmek istiyorum. Aynı firmanın, aynı bölgeye, aynı amaç için 2015 yılında da geldiğini ve o zaman il müdürlüğünce 'ÇED Gereklidir' kararı verildiğini ve biliyoruz" ifadelerini kaydetti.

Dok 1

"Hukuka Aykırıdır"

Daha önce verilen bir kararın bir süre sonrasında aksi yönde karar verilmesinin hukuka uygun olmadığının altını çizen Gürel, "2015 yılında ÇED Gereklidir verilen projeye, aradan geçen 9 yıl sonunda hiçbir değişiklik olmamasına rağmen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verilmesi ÇED Yönetmeliği’nin 17. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında, hukuka aykırıdır" dedi.

Trakya'nın Kaynaklarına Zararlı

Yapılan uygulamaların Istracalar'daki doğal döngüye büyük zarar verildiğinin altını çizen Gürel, "Trakya’da açılan taş ve maden ocaklarının önemli bir bölümü Istranca dağlarının alt eteklerinde yer alan kireçtaşı kuşağında açılmaktadır. Halbuki bu kuşak kireçtaşındaki çatlak sistemi nedeniyle yeraltı sularının beslenmesi açısından son derece önemlidir. Taş ve Maden ocaklarının yarmaları ya da patlatmaları çatlak sistemini bozduğu için yeraltı su beslenmelerine engel olmakta, suyun akış yönünü değiştirmekte ve buharlaştırmayı arttırdığı için su kayıplarına neden olmaktadır" sözlerini dile getirdi.

Dok 2

Acısı Dinmeyen Hatalar Tekrarlanmasın

Bölgenin, Trakya Üniversitesi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce ‘Avrupa Kırmızı Orman Karıncası Tür Koruma Eylem Planı’ ve “Biyoçeşitlilik envanteri Projesi” kapsamında olduğunun altını çizen Gürel, "İliç’in ve Soma Maden Faciasının acıları hala yüreğimizde derin bir yarayken, ÇED gerekli değildir kararının arkasında sığınan şirketlere kurban etmeyeceğimizi, gelecek nesillere içilecek su, soluyacak hava ve oturulacak bir karış toprak bırakmak için mücadele edeceğimizi, Kula Köyü halkının, Avrupa Kırmızı Orman Karıncasının, Trakya Arısının ve birçok canlının yaşam hakkını her daim savunacağımızı, bunu ihlal edenlerden hukuk önünde hesabını soracağımızı, doğal yaşamı örgütlü mücadele ile her daim savunacağımızı buradan bildiriyorum. Bu kapsamda Trakya Platformu Bilim ve Hukuk Kurullarına, Kırklareli Barosu’na, Önceki dönem ve yeni seçilmiş olan Kırklareli İl Genel Meclis üyelerine, Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisine, TMMOB ve diğer tüm meslek odalarına, Sivil Toplum Kuruluşlarına, Yaşamı savunma Mücadelesi verenlere, Mücadelemizi geniş kitlelere duyuran basınımızın değerli emekçilerine tek tek teşekkür ediyorum. Herkesi Kula köyünün yaşamı savunan haklı mücadelesini desteklemeye davet ediyorum" sözlerini ifade etti.

Basın açıklamasına Kırklareli İl Genel Meclis Üyeleri Yeşim Girgin ve Beyza Çam, Kula Köyü Muhtarlığı Vekili Av. Dilara Gürel, DOKU Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Göksal Çidem, Kırklareli Ziraat Mühendisleri İl Temsilcisi Erol Özkan, Türkiye Ziraatçılar Derneği Danışma Kurulu Üyesi Necdet Göç, DOKU Derneği üyeleri ve doğaseverler katılım gösterdi.

Editör: Şefik Kenar