İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi, Kamu ve Özel Hastanelerde görev yapmakta olan Hastane Afet Planı Komisyonunda yer alan personele yönelik Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması (HAP) Uygulayıcı Eğitimi gerçekleştirildi.

Kırklareli’nde 14 Araç Trafikten Men Edildi, 9 Ehliyete El Konuldu Kırklareli’nde 14 Araç Trafikten Men Edildi, 9 Ehliyete El Konuldu

Clipboard04-4

Ticaret Borsası Toplantı Salonunda düzenlenen eğitimle alakalı; “Bahse konu eğitimde Afet ve Acil Durum Temel Kavramları, Hastane Olay Yönetim Sistemi, Kitlesel Yaralanmalı Olaylarda Hastanenin Müdahale Aşamaları, Hastane Afet Triaj Alanı, Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunda Bilgi Yönetimi, Tatbikat Hazırlığı ve Değerlendirilmesi gibi konular işlenmiş olup, eğitim sonunda katılımcılara katılım belgelerini Sayın Müdür Vekilimiz Dr. Özkan Kara tarafından teslim edilmiştir” açıklamasında bulunuldu. (Volkan Abuy)