Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Yarışmanın amacı yıllardır dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarılan fakat günümüzde unutulmaya başlayan masal kültürünü canlandırarak bu yolla değerler aktarımını sağlamak, aynı zamanda yetişkin kursiyerlerimizi üretmeye ve yaratıcı düşünmeye teşvik etmektir. Bu sayede farklı yaş gruplarına hizmet veren kurslarla yetişkinler ile çocukların etkileşimini güçlendirmek ve üretilen masalları 4-6 yaş grubu çocukların dinlemelerini sağlayarak onların hayal yoluyla zihinsel gelişimine katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Denildi.

Başvuruların Son Günü 26 Ocak 2024

26 Ocak 2024 tarihine kadar başvuruları devam edecek olan yarışmanın konusu ve katılım aşamalarının paylaşıldığı açıklamada yarışmanın konusu Başkanlığa bağlı Kur’an kurslarında kaydı bulunan kursiyerlerin “İyilik ile Gönüllere Dokun” teması bağlamında yazacakları özgün masallar olduğu söylendi.

Yarışmaya katılım şartlarına yer verilen açıklamada, katılımın ücretsiz ve yarışmanın gönüllülük esasına bağlı olduğu söylendi. Jüri üyelerinin 1. derece yakınlarının katılamayacağı yarışmaya 3. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ve sonrasında, Kur’an kursları ve camilerde herhangi bir programda kaydı bulunan vatandaşların katılım saylayabileceği kaydedildi.

Yapılacak olan yarışmaya 40 yaş ve üstü olan vatandaşların katılabilirken, katılımcılar yarışmaya sadece bir masal ile katılabileceği aktarıldı. Masallar, bilgisayar ortamında veya okunaklı bir şekilde el yazısıyla yazılabileceği aktarılan duyuruda, masalların en az 500, en fazla 2000 kelimeden oluşması gerektiği ifade edildi. Yazılacak eserler geleneksel masal tekniğine uygun ve tekerleme ile başlanması, duyulan geçmiş zaman kipi kullanılmalı ve mutlu sonla bitirilmesi istenen kriterler arasında.

 Masallarda kullanılacak kahraman ve yer isimleri kültürümüze uygun olması gerektiği aktarılırken, masal kahramanları insanlar, hayvanlar ve çeşitli varlıklardan seçilebileceği eklendi. Katılımcılar, Ek-1’de yer alan Katılım Formu ve Taahhütnameyi, Ek-2’de yer alan Telif Formunu ve yazdığı masalı aynı zarf içerisine koyarak kayıtlı oldukları Kur’an kurslarına veya bağlı olduğu il müftülüklerine iletmeleri gerektiği kaydedildi.

Katılım Formu ve Taahhütname ile Telif Formu doldurulmamış başvurular kabul edilmeyeceği aktarılan duyuruda, yazılacak masalların her yönüyle özgün olması gerekirken Masallar daha önce hiçbir mecrada yayınlanmamış olması gerektiği ifade edildi. Masalın tamamı ya da bir bölümü basın-yayın organı veya herhangi bir mecradan kopyalanmış ya da alıntı yapılmış ise masalların değerlendirilmeye alınmayacağı ve derece aldı ise iptal edileceği kaydedildi.  Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya ait olacağı aktarıldı.

Masalların Değerlendirme Süreci Nasıl Olacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklamada masalların değerlendirme süreci ile ilgilide bilgiler paylaşıldı. İyilik ile Gönüllere Dokun teması dışında yazılmış olan masallar değerlendirmeye alınmayacağı paylaşılan duyuruda Masalları değerlendirmek üzere il müftülüklerinde 5 (beş) kişilik bir komisyon oluşturulacağı kaydedildi. Bu kapsamda değerlendirme sürecinin ilerleyişi şu şekilde; “Komisyon eğitim hizmetlerinden sorumlu il müftü yardımcısı, vaiz, eğitim uzmanı ve din hizmetleri uzmanı unvanlarında çalışan 2 (iki) müftülük personeli, 2 (iki) edebiyat öğretmeni veya yazar ile ilgili alanda çalışan 1 (bir) akademisyenden oluşturulacaktır. İl müftülüklerince oluşturulan komisyon 08-12 Ocak 2024 tarihleri arasında toplanacak ve her jüri üyesi her masal için Ek-3’de yer alan değerlendirme formunu dolduracaktır. Masalların değerlendirilme işlemi tamamlandıktan sonra Ek-4’de yer alan form doldurarak ortalamada en yüksek puanı alan 3 (üç) masal belirlenecektir. Dereceye giren ilk 3 (üç) yarışmacıya yerel imkânlar kullanılarak ödül verilecektir. Komisyon tarafından seçilen 3 (üç) masalın aslı, Katılım ve Taahhütname Formu, Telif Formu ve komisyon tutanağı il müftülüklerince [email protected] adresine 26 Ocak 2024 tarihi mesai bitimine kadar gönderilecektir. Ayrıca müftülüklere gönderilen bütün eserlerin asılları, müftülüklerce muhafaza edilecek ve eserler, eser sahiplerine iade edilmeyeceği kaydedildi. (Haber Merkezi)

Editör: Haber Merkezi