Sergiye vatandaşların yanı sıra İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit, Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Nilgün Sema Çomaklı, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Özkan Kara ve  Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Çağdaş Derdiyok ve hastane yönetimi katıldı.

386506108_776207924514095_6353032647275079367_n

TRSM Sorumlu Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Arslan sorumluluğunda psikolog, hemşire, sosyal hizmet uzmanı ve ergoterapist eşliğinde hizmet alan bireylerin uğraş terapisi ile oluşturulan eserleri yoğun ilgi gördü. TRSM ve işleyişi hakkında Arslan şunları söyledi. “Sağlık Bakanlığı’nın 2011 yılında Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı’nı onaylamasıyla birlikte toplum temelli ruh sağlığı modeli benimsenmiş ve bu amaçla Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri açılmaya başlanmıştır. Hastanemize bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi de 2011 yılında faaliyete başlamıştır. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri; ağır ruhsal bozukluğu bulunan bireylerin tedavilerini sağlamak, hastaneye yatışlarını önlemek, sosyal ve mesleki işlevselliklerini arttırmak, bireylerin yeti yitimini en aza indirgemek, bireyin bağımsız yaşayabilmesini gerçekleştirmek ve toplum hayatı içerisinde geçirdiği süreyi arttırmak amacıyla hem ilaç tedavisi ve izlemi hem de psikososyal müdahaleler sunan merkezlerdir. TRSM ekibimizde psikiyatri uzmanı, psikolog, hemşire, sosyal hizmet uzmanı ve ergoterapist bulunmaktadır. TRSM’nin faaliyetleri arasında hastaların ilaç tedavileri ve izlemleri, aile desteği ve eğitimi ve bireylere yönelik sosyal destek, psikoeğitim, psikoterapiler, uğraş aktiviteleri, gündelik yaşam aktiviteleri  gibi psikososyal müdahaleler yer almaktadır. Ayrıca gezici ekibimizle ev ve işyeri ziyaretleri yapılmaktadır. TRSM, toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin etkin şekilde sunulabilmesi için kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmaktadır.” (Ferdi Kurtbayram)

Editör: Haber Merkezi