T.C.
BABAESKİ
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
DAVALI Hissedar Hasan KOCAARSLAN Adına 


Sayı    : 2023/34 Ort. Gid. Satış                                                                                                                                                                                                  19/10/2023
Konu    : İlanen Tebliğ

Satış Memurluğumuz dosyasından 26432142330 T.C. Kimlik numaralı Hissedar HASAN KOCAARSLAN'ın adresi tespit edilemediğinden, Mahkemece taşınmaz üzerindeki ortaklığın umum arasında satış yoluyla giderilmesine karar verilen  Kırklareli, Babaeski, Kuzu Çardağı Köyü 118 ada, 19 parsel sayılı sayılı taşınmazın, 15/11/2023 saat 10.51'de 1. Satışının, 15/12/2023 günü aynı saatte 2.satışının elektronik ortamda yapılacağı ilanen tebliğ olunur. 
 

Editör: Haber Merkezi