Balkan ülkelerindeki şehirler ile yapılan iş birliği ve çalışmaların tek elden yürütülmesi amacıyla, Edirne Valisi Yunus Sezer’in talimatları ile kurulan Balkan Şehirleri İş birliği Platformu ilk toplantısını yaptı. Vali Yunus Sezer, toplantı öncesinde yaptığı değerlendirmede, “Balkanların başkenti konumundaki Edirne, köklü tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve her daim bu müstesna konumunu bugüne dek korumuştur. Edirne, sadece Balkan coğrafyasında değil burada yaşayan soydaşlarımızın da gönül coğrafyasında her daim yerini almıştır. Edirne, Balkan ülkelerindeki birçok şehirle, yine birçok kurum aracılığı ile çeşitli alanlarla iş birliği yapmış ve yapmaya devam ediyor. Bu iş birliklerinin daha etkin ve verimli olması ve tek elden yürütülmesi amacıyla ‘Balkan Şehirleri İş birliği Platformu’nun kurulumunu gerçekleştirdik. Şehrimize, bölgemize ve tüm Balkanlara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Dış Ticaret ve Yatırım, Turizm (Sağlık, İnanç, Kültür, Alışveriş, Gastronomi), Kültür ve Sanat, Tarım, Eğitim, Gençlik ve Spor, Yerel Yönetimler ve STK’lar, Doğal Afet ve İnsani Yardım gibi konularda çalışma yürütecek olan Balkan Şehirleri İş Birliği Platformu Yürütme Kurulu, Danışma Meclisi, Çalışma Grupları ve Sekretaryadan oluşacak.

Platformun hedef ve amacı;  Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformunun  kurulması ile, bugünkü Balkan coğrafyasında yer alan ülkelerin şehirleri ile ortak geçmişimizden ilham alarak geleceğe dönük iş birliği yaparak, Edirne merkezli Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu yapılacak iş birlikleri için genel bir çerçeve içerisinde bürokratik ve sivil oluşumun birlikte hareket etmek amaçlanıyor.

Ayrıca hedef ve amaçlar arasında Platformda bütün kurumlar ve şehrimiz Edirne’nin ilgili bütün paydaşlarının temsil edilmesini sağlamak, Balkan ülkelerinin şehirlerine yönelik özel programlar tasarlamak, Söz konusu programlar, Çalışma Grupları tarafından hazırlanıp, Yürütme Kurulunun onayı ile icra etmek,  Balkan şehirleriyle akılcı ve kalıcı iş birliği ağları tesis etmek, Yapılacak iş birliklerinde Türk dış politikasının ana ilke ve hedeflerini göz önünde bulundurmak, Balkan şehirleri ile Edirne’mizin sahip olduğu ekonomik, ticari, beşeri ve kültürel potansiyeli kapsayıcı bir yaklaşımla harekete geçirmek, Balkan şehirleriyle ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla  işbirliği projeleri hazırlamak ve hayata geçirmek, Balkanlardaki ortak kültürel mirasın korunmasını ve ihyasını sağlamak, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasını temin etmek olarak belirlendi. 

Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında yapılan ilk toplantıya Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, ETSO Dış İlişkiler Sorumlusu Elif Yardımcı, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Kadir İriş, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Edirne Temsilcisi Zülfettin Hacıoğlu ve ilgili kurum müdür ve temsilcileri katıldı. (Haber Merkezi)

Editör: Haber Merkezi