Kızılay 4 Milyondan Fazla Vatandaşa Kurban Eti Ulaştıracak Kızılay 4 Milyondan Fazla Vatandaşa Kurban Eti Ulaştıracak

Korunması gereken alanların atık dökmek için kullanılamayacağının altını çizen Çidem, "Kırklareli ili Merkez ilçesi Yündalan köyü sınırları içerisinde mutlak tarım alanına çok fazla atık atılmış. Atıklar ağırlıklı olarak külden oluşmakta içinde metal parçalarında bulunmaktadır" sözlerini dile getirdi.

"Hangi Amaçla Olursa Olsun"

Atık için kullanılamayacak alanların açıkça belirtildiğinin altını çizen Çidem, "1/25000 ÇDP Mutlak surette korunması gerekli mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında, hangi amaçla olursa olsun hiçbir şekilde yapı yapılmaz. Mezarlık kurulamaz. Sıvı ve katı atıklar dökülemez, depolanamaz içme, sulama ve kullanma suyu temin edilen yeraltı suları koruma bölgelerinde, yeraltı suyu beslenme alanları, aşırı yeraltı suyu çekim alanları, tarımsal niteliği 1. öncelikli korunacak alanlar, jeolojik sakıncalı alanlar, sulak alanlar, içme ve kullanma suyu kaynaklarının koruma kuşakları ile sazlık-bataklık alanlar, taşkın riskinin yüksek olduğu yerler, heyelan, çığ ve erozyon bölgelerinde katı atık depolama tesisleri yer alamaz" dedi.

"Yeraltı Suyu Besleme Havalarında Depolanamaz"

Su kaynaklarını etkileyecek atık depolamanın söz konusu olamayacağını vurgulayan Çidem, "Atıksularla veya yağmur suları ile çözünerek yeraltı suyuna taşınabilecek nitelikteki maddeler yeraltı suyu besleme havzası içerisinde zeminde doğrudan depolanamaz.

Yer altı suyu besleme alanı üzerinde ve dere kenarında bulunan atıklar konusunda yapılması gereken işlemler hakkında Bilgi edinme Hakkı Kanunun ilgili maddeleri gereği ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgi verilmesi hususunu saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı.

"Sularımız ve Topraklarımız Kirletiliyor"

Yaşanan olayın çevreyi kirlettiği gibi çevre severleri de derinden üzdüğünü ifade eden Çidem, "Dünya Çevre Gününde yaşananlar iç acıtıyor. Sularımız ve topraklarımız kirletiliyor. Açıklama yaparak önüne geçilemez. İlgili kurumlar gereğini yapmalı. Etkin adli ve idari derhal uygulanmalıdır" sözlerini dile getirdi.

Editör: Şefik Kenar