Kırklareli Yönetimi Öz-Sağlık Sendikası Toplantısına Katıldı Kırklareli Yönetimi Öz-Sağlık Sendikası Toplantısına Katıldı

Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde uygun bulunan toplam 7 proje başvurusunun 7’si de 2023 Yılı Üreten Şehirler Tematik Teknik Destek Programı-02 (İhracat Danışmanlık Programı) kapsamında destek almaya hak kazandı. Başarılı bulunan firmaların tamamını tarım makineleri üreten firmalar oluşturdu.

2023 Yılı Üreten Şehirler Tematik Teknik Destek Programı, Tekirdağ’da faaliyet gösteren KOBİ’lerin ihracata başlamaları veya ihracat kapasitelerinin artırılması amacıyla gerçekleştirilecek istihdam, danışmanlık ve aktif pazara giriş bileşenlerinden oluşuyor. Bu çerçevede; üretim altyapısı güçlü olan işletmelerin, ihracat operasyonlarına yönelik personel istihdam edip (yeni bir personel istihdamı veya mevcut bir personelini bu fonksiyonda görevlendirerek) ilgili danışmanlığı almaları suretiyle yurt dışı pazarlara girişleri veya yer aldıkları pazar sayısının artması sağlanacak.

2023 Yılı Üreten Şehirler Tematik Teknik Destek Programı-02 (İhracat Danışmanlık Programı) Kasım-Aralık dönemi başarılı bulunan projelere https://www.trakyaka.org.tr/tr/47607/2023-Yili-Ureten-Sehirler-Ihracat-Danismanlik-Tematik-Teknik-Destek-Programi-Kasim-Aralik-Donemi-Basarili-Basvurular-Listesi adresinden ulaşabilirsiniz. (Basın Bülteni)