Buna bağlı olarak Diş Hekimleri Birliği tarafından yapılan imza kampanyasından bahseden Kırklareli Diş Hekimleri Odası Başkanı Ayhan Ertaş, “Diş hekimliği cihaz ve teknoloji kullanılarak yapılan bir meslektir. Diş hekimliğinin iyi yapılabilmesi için, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi gereklidir. Bunu yapabilmenin en iyi yolu, bilimsel kongre ve fuarlara katılmaktır.  Diğer yandan, ülkemiz uluslararası sağlık hizmetlerinde önemli bir konumda olduğu gibi uluslararası sağlık hizmetleri de ülkemiz için ekonomik katkıları olan bir çalışma alanıdır. Ülkemizde diş hekimliği hizmetlerinin niteliğinin yüksek ve yurtdışına göre uygun fiyatlarla yapılabiliyor olması nedeniyle uluslararası sağlık hizmetleri içinde diş hekimliği ciddi bir yer tutmaktadır. Uluslararası sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir şekilde yapılabilmesi ve elde edilen gelirin artırılabilmesi için diş hekimlerinin uluslararası bağlarının güçlü olması gerektiği tartışmasızdır” Dedi.

Kırklareli’nde Kimler, Hangi Parti’den Aday? Kırklareli’nde Kimler, Hangi Parti’den Aday?

Bütün bunların yapılabilmesinde diş hekimlerinin uluslararası dolaşımının kolaylıkla sağlanabilmesi gerekliliğini savunan Ertaş, “Bunu sağlayacak önemli araçlardan biri ise pek çok ülkeye vizesiz ulaşıma imkân veren yeşil pasaportun diş hekimlerine de verilmesidir. Bu amaçlarla diş hekimleri odalarına kayıtlı olarak 15 yıl ve üstü meslek kıdemi bulunan diş hekimlerine yeşil pasaport verilmesi suretiyle diş hekimlerinin uluslararası dolaşımının desteklenmesi ve özellikle meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımlarının kolaylaştırılmasının sağlanması için gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına katkı verilmesini bekler, takdirlerinize sunarım.” İfadelerini kullandı. (Kadir Sinici)