Bu kapsamda Kırklarelili diş hekimi ve aynı zamanda Kırklareli Diş Hekimleri Odası Başkanı Ayhan Ertaş, konunun hassasiyetine dikkat çekerek, “Ülkemizdeki pek çok meslek alanında meslek mensupları meslektaşlarını istihdam ederek birlikte hizmet sunabilmektedir. Örneğin avukatlar, mühendisler veya mimarların, açtıkları ofislerde yanında meslektaşını da çalıştırabilmeleri mümkündür. Muayenehanede her biri ayrı ruhsat alarak birden çok diş hekimi çalışabilir ya da poliklinik veya merkezde diş hekimi çalıştırılabilir ancak diş hekimi muayenehanelerinde meslektaşın istihdam edilmesi yasaktır. Bir başka anlatımla, diş hekimi mesleğini muayenehanesinde sunarken bir başka meslektaşını çalıştıramamakta ancak yine tek başına poliklinik veya merkez kurduğunda istediği kadar diş hekimini çalıştırabilmektedirler.” Dedi.

Anayasanın 10. maddesini örnek veren Ertaş, “Anayasanın 10. maddesine göre herkes kanun önünde eşittir ve bu temel ilkenin uygulanabilmsi için “Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” Anayasa’nın 48. maddesine göre de “Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir.” Ülkemizde her yıl yaklaşık beş bin diş hekimi mezun olurken her yıl artan kontenjanlar nedeniyle bu sayı yıllar içinde artacaktır. Örneğin bu yıl diş hekimliği fakültelerinin toplam kontenjanı 9 bine ulaşmıştır. 5 yıl sonra diş hekimi mezun sayısı 9 bin olacak demektir. “Dedi

Kamu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin yeterince etkin olmaması sebebiyle diş hekimlerinin kamuda istihdamı oldukça az olduğunu vurgulayan Başkan Ertaş, “Yeni mezun olan diş hekimlerinin önünde muayenehane açmak veya poliklinik veya merkez gibi sağlık kuruluşlarında ücretli çalışmak seçenekleri bulunmaktadır. Muayenehane açmanın mali zorlukları, fiziki standardı sağlayan yapıların azlığı ve hasta çevresine sahip olmama olguları gözetildiğinde, genç diş hekimleri genellikle ücretli çalışma seçeneğine yönelmektedir. Bu seçenekte muayenehanelerin bulunmaması, genç diş hekiminin deneyimli meslektaşından birebir çalışmayla edineceği bilgi ve beceriyi alamamasına yol açmaktadır. Diğer yandan, mesleğinde belli bir kıdeme ulaşmış diş hekimlerinin artan hasta talebine cevap vermekte zorlanması veya yaş, fiziksel kapasite gibi sebeplerle muayenehaneye daha az zaman ayırabilmesi ve emek vermesi ancak sağlık hizmetinin devamlılığının da sağlanması isteği muayenehanede meslektaşını istihdam etme ihtiyacını doğurmaktadır.” Dedi.

Diş hekimlerinin çalışma alanlarının genişletilmesi gereği ile muayenehane sahibi diş hekimlerinin başka bir meslektaşının da desteğiyle hizmeti sürdürme isteğine uygun olarak diş hekimlerinin muayenehanelerde de çalışabilmesine imkân sağlanması gerektiğini savunan Ertaş, “Ülkemizde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan 22.245 özel sağlık kuruluşunun 15.270’i muayenehanedir. Bu muayenehanelerin en az üçte birinde bir diş hekiminin çalışmaya başlaması, beş binden fazla diş hekiminin istihdam edilmesini sağlayacaktır. Bunun diş hekimi işsizliğinin önlenmesine büyük katkı yapacağı açıktır. Bu çerçevede, muayenehanede diş hekimi çalıştırılmasının yasaklanmasına ilişkin kural ve uygulamalara son verilmesi için gerekli kararların alınmasını talep eder, takdirlerinize sunarım.” Dedi. ( Güfte Çanlı)

Editör: Güfte Çanlı