Kırklareli'nde Bugün Hangi Eczane Nöbetçi Kırklareli'nde Bugün Hangi Eczane Nöbetçi

Ertaş, ülkemizde ağız ve diş sağlığı hizmetleri, bu hizmetlerin ağırlıklı olarak özel sağlık kuruluşlarında verilmesinin de etkisiyle genel olarak tedavi edici hizmetler şeklinde sunulduğunu ifade ederek, Sağlık Bakanlığı’nın ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde doğrudan varlığını artırması; sağlık hizmetine erişimin kolaylaştırılması bakımından önemli ise de bu sağlık kuruluşlarında da ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin koruyucu değil, neredeyse bütünüyle tedavi edici hizmetler olarak sunulduğunu ifade etti.

Toplumun ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesinde yeterli etkiyi hızla yaratamadığı gibi kamu kaynaklarının kullanılması bakımından maliyet etkin bir yöntem olmadığını aktaran Ertaş, geçtiğimiz yıl gündeme getirilen aile diş hekimliği kavramının içinin nasıl doldurulacağı belirsizliğini korumakta olduğunu dile getirdi.

Aile diş hekimliğinin; bölge temelli ve koruyucu sağlık hizmetleri ile çocuk diş hekimliğine ağırlık veren hizmet yapısıyla oluşturulup örgütlenmesi, ağız ve diş sağlığında kamu sağlık hizmetlerinin etkinliğini artıracağı gibi toplumun ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesinde de önemli etki yaratabileceğinin vurgusunu yapan Kırklareli Diş Hekimleri Odası Başkanı Ayhan Ertaş, “Aile diş hekimliğinde beş bin kişiye bir diş hekimi hesabıyla yapılacak planlamada, yaklaşık 18.000 diş hekiminin görevlendirilmesi gereklidir. Sağlık Bakanlığı’nın 2014 yılında hazırladığı Sağlık İşgücü Hedefleri ve Sağlık Eğitimi 2023 Yılı projeksiyonu raporuna göre “2023 yılı diş tabibi ihtiyacı yaklaşık 28.000 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte ağız ve diş sağlığı merkezlerinin (ADSM) rollerinin daha aktif hale gelmesinden dolayı kamu sektöründeki ihtiyaç 10.000 daha artırılarak 2023 ihtiyacı 38.000 olarak netleştirilmiştir.” 2014 yılında 7.640 diş hekimi Sağlık Bakanlığı’nda görev yapmaktadır. 2023 yılına gelindiğinde buna 10.000 diş hekiminin daha ilave edilmesi ne yazık ki başarılamamıştır “dedi.

Bir yanda her yıl beş bin kişi diş hekimliği fakültesinden mezun edilmekte diğer yanda ise kamu sağlık hizmet kapasitesinin özellikle ağız ve diş sağlığında geliştirilmesi zorunluluğu bulunduğunu dile getiren Ertaş, bu bağlamda diş hekimlerinin daha fazla ve yaygın şekilde kamuda istihdamı için ivedilikle kadro açılması ve atama yapılması için gerekli işlemlerin yapılmasını talep eder, takdirlerinize sunarım” Dedi. (Güfte Çanlı)

1-371