2021 Tüm Emekliler Sendikası Kırklareli Şubesi, Merkez Yürütme Kurulu’nun basın açıklamasını kamuoyu ile paylaştı. İktidarın emeklilere yönelik politikaların eleştirildiği açıklamada talepler de sıralandı. Şube Başkanı Hüseyin Budak tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

“2024 Yılı merkezi hükümet bütçe tasarısı komisyondan geçti ve 4 Aralık 2023 itibariyle TBMM'de görüşülmeye başlanacak.

Bütçe metinleri sıradan, basit, rakamların alt alta toplandığı metinler değildir. Bütçe metinleri önümüzdeki gelecek yılın tahminlerinin bilimsel olarak yapıldığı ve bir ülkenin gelirlerinin kimlerden ve nasıl toplanacağı, toplanan gelirlerden hangi kesimlere ne kadar pay ayrılacağının önceden belirlendiği ve bütçelerin, siyasi iktidarın hangi sınıfın çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini gösteren en somut ekonomik ve siyasi metinlerdir.

21 yıllık AKP iktidarının daha önce hazırladığı tüm merkezi hükümet bütçeleri gibi bu 2024 merkezi hükümet bütçesi de saraydaki tuzu kuru bir grup danışman tarafından emekçileri, emeklileri, yoksulları, küçük üreticileri yok sayan, halkı işsizliğe, açlığa ve yoksulluğa terk eden, çalışanların ve emeklilerin temsilcilerinin görüşlerine başvurulmadan hazırlanan belgedir.

Değerli basın, çok değerli yurttaşlarımız;

Daha önceki bütçelerde de olduğu gibi 2024 merkezi hükümet bütçesinde de,temel gıda maddelrine, petrol ürünlerine yapılacak vicdansız ve adaletsiz,zamlar,  artırılan vergiler,yüklenen cezalar ve alım  gücü düşen  maaşlarımız yüzünden, bizim payımıza düşen ise; daha çok yoksulluk, daha çok açlık olacaktır.

Sarayın daha önce hazırladığı tüm bütçeler gibi 2024 merkezi hükümet bütçesi de yine devasa bir açıkla bağıtlanacak. Çünkü bu iktdarın öngördüğü hiçbir tespit gerçekleşmedi. Tam tersi oldu. Hamasi şekilde haykırılan, cekli-caklı vaatlerin hepsi gerçek dışıdır. Emeklileri, emekçileri, kısaca tüm halkımızı, kelime oyunları ve hayali rakamları kullanarak  kandırmaya yönelik palavradan  barettir.

AKP iktidarının 21 yıllık karnesi bizi hiç yanıltmıyor. 2024 bütçesinde de yokuz. Kendi yanlış ekonomik politikalarının sonucu olarak derinleşen ve artık saklanamayan ağır ekonomik krizin faturasının bize kesilmesi ile yoksulluk sınırından sonra açlık sınırı altına itilen biz emekliler 2024 bütçesi ile daha da yoksullaştırılmak isteniyoruz, yeter artık, yeter, yeter..

Bu gün, bütün  Türkiye’den  emekliler olarak   ilan ediyoruz ki, aşağıda sıraladığımız taleplerimiz ve bedelini peşin olarak ödediğimiz primler, vergiler ve çalışırken üreterek ülke kalkınmasına kattığımız değerler le hak ettiğimiz tüm insanca yaşam haklarımız için sonuna kadar direneceğiz, direneceğiz.. Sefalete asla teslim olmayacağız, bu böyle biline..

YAŞAM HAKLARIMIZ İÇİN ÖNCELİKLİ TALEPLERİMİZ

01 - En düşük emekli maaşı insanca yaşayacağımız bir seviyede, açlık sınırı üstünde olmalıdır.

02 - Emeklilere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört ikramiye ödensin. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara da aldıkları maaş oranı kadar değil, tam ödensin.

03 - Temel gıda maddeleri ile elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamlar nedeniyle düşen satın alma gücümüzde meydana gelen kaybın telafisi için seyyanen derhal zam yapılsın.

04 - Emekli maaşlarının iktidarlar tarafından tek taraflı belirlenmesi yerine anayasa da gerekli düzenlemenin uluslararası tüm metinlerde geçtiği gibi, herkes sendika kurabilir şeklinde düzenlenmesi ve ardından TBMM de emekli sendikaları statü yasasının çıkarılarak bizlerle toplu sözleşme masasında belirlenmesini istiyoruz.

Bunun için de Anayasanın sendika kurma hakkını tanımlayan 51. Maddesi ile toplu sözleşme hakkını tanımlayan 53. Maddelerine "Emekliler" ibaresi eklenerek ve yine Anayasanın 90 maddesinde yer alan Uluslararası antlaşma ve sözleşmelere uygun, emeklilerin sendika kurma hakkı anayasal güvence altına alınmalı ve ilgili yasalarda gerekli değişiklikler yapılarak " Emekli sendikaları statü yasası" derhal çıkarılmalıdır.

05 - Aylık Bağlanma Oranının (ABO) eski sisteme %70'e döndürülmesini mutlaka istiyoruz.

06 - Gerçek bir intibak Yasası derhal çıkarılarak 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekliler arasındaki maaş eşitsizliği giderilsin.

07 - 10 banka, 6 sigorta şirketiyle, TOBB ve ona bağlı odaların çalışanlarının olduğu 17 emekli sandığına bağlı yaklaşık 300.000 emekli de SGK çatısı altına alınarak yaşadıkları kimi mağduriyetler giderilsin.

08 - Emekli maaşlarından yapılan muayene, ilaç Vs. tüm sağlık kesintilere son verilsin.

09 - Şehir içi ve şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarından emeklilere ve eşlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlansın.

10 - Temel gıda maddeleri ile elektrik, su ve doğal gaz faturaları üzerinden alınan KDV kaldırılsın.

11 - Hastanelerde Geriatri (yaşlılık) bölümleri açılsın. Var olanlar takviye edilsin.

12 – Emekli maaşlarının yatırıldığı kamu veya özel bankalar maaş promosyonlarını günün koşullarına göre değerlendirmeli. Her 6 ayda bir maaş artışına göre promosyonlar tekrar güncellenmesi gereklidir.

13 - Çalışanlar geçmiş yıllarda olduğu gibi artık emekli olduklarında kıdem tazminatlarıyla bir daire satın almak koşulları ortadan kaldırılmıştır. Biz emeklilere ucuz konut sağlayacak projeler ve şartlar geliştirilmelidir.

14 - Emekli yurttaşlara yaşamlarının sonbaharında hak ettikleri saygı gösterilsin. Yalnız yaşayan, hasta ve bakıma ihtiyacı olan emekli ve yaşlı yurttaşlar için devlete ait huzurevi sayısı artırılarak, bakım hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır.

Buraya sıralayıp aktardığımız tüm bu taleplerimiz bizlerin insanca yaşam koşullarımız için olmazsa, olmazlarımızdır, her koşulda takipçisi ve gündemde tutucu savunucusu olacağız. (Basın Bülteni)

Editör: Basın Bülteni