Emeklilik Yaşı Yükselebilir

“Değişikliklerin başında; ‘Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürebilirliğinin sağlanması amacıyla emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde doğuştan beklenen yaşam süresi artışıyla ile uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışmalar yapılacak.

Yine aylık bağlama sisteminde de değişikliğe gidileceği planda yer alan; ‘Aylık bağlama sistemi, kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenecek.

200 Liralar Görücüye Çıktı 200 Liralar Görücüye Çıktı

 Bakım Sigortası Gelebilir

 Türkiye nüfusunun yaşlanmasının sosyal güvenlik üzerindeki etkilerinin azaltılması ve yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortasının hayata geçirilmesi planda yer alıyor.  

 Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Hedefleniyor

  Alternatif emeklilik sistemlerinin güçlendirilmesi ile ilgili düzenlemeler de yine planda yer alan konulardan. Şu anda geçerli olan otomatik katılım sistemi (OKS)’nin, işveren katkısını da içerecek şekilde ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulması hedeflenmekte.

 Ayrıca BES sisteminde emekli olan bireylerin birikimlerini toplu olarak çekmeleri yerine programlı geri ödeme veya yıllık gelir sigortası şeklinde almalarının özendirilmesi çalışmaları yapılacak. 

 25 yaş altı öğrencilerin de BES sistemine katılması ve sistemde kalmaları için özendirici uygulamaların hayata geçirilmesi 2024-2028 yıllarını kapsayan kalkınma planı içerisinde çalışan ve emekli olacakları ilgilendiren önemli başlıklar. (Haber Merkezi)