Salt çoğunluğun sağlanmasıyla Kırklareli Kent Konsey Genel Kurulu başladı. Kent Konseyleri Yönetmeliği ve yönergesi gereği Kent Konseyi Başkanının seçimi üç aşamalı olarak gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen seçim sonucunda 9 asil, 9 yedek aday yeni yönetim için yarıştı. Seçimlerde Dt. Yasemin Ertaş Kırklareli Kent Konseyi başkanlığına yeniden seçilirken yeni dönemde 9 kişilik yürütme kurulunda aldıkları oylara göre Göksal Çidem, Nurgül Bayman Tunçol, Ayşen Gezici, Ozan Topuz, Nilay Altıntel, Dr. Hasan Onat, Prof. Dr. Fürüzan Çelik, Cemre Gökçe, Gülay Göyoğlu yer aldı.

"Makam Mevki Hevesinin Giderildiği Yer Hiç Değildir"

Başkan Ertaş yaptığı konuşmada Kent Konseylerine dair fikirlerini dile getirerek, "Kentin tüm yaşayanlarının bu kentle ilgili her hususta bir gönüllülük esası ile birlikte sürece dahil olması, sivil toplum ile yerel yönetim arasında bir köprü olmak ülke genelinde yaygınlaşan her biri yereline özgü biçimler geliştiren Kent Konseyleri.

Burada Kent Konseylerine dair birkaç cümle söylemek istiyorum. Ne olduğu epeyce tarif ediliyor. Ben ne olmaması gerektiğini söylemek istiyorum. Kasasında para olan kurum değildir. Dar, basit iktidar aracı değildir. Alkış- eleştiri ikileminin aracı değildir. Makam mevki hevesinin giderildiği yer hiç değildir" ifadelerini kullandı.

"Önümüzde Stratejik Sorunlar Var"

Kırklareli için geçen dönem süresince önemli çalışmalar gerçekleştirerek, sorunlara çözüm olmak için çaba gösterdiklerinin altını çizen Başkan Ertaş, "Kent Konseyleri olarak; Projelerimizle deneyimler yaratabiliriz. Bizler geçtiğimiz 3 yıllık çalışma süremizde yürütme kurulu ve meclislerimizde görev alan arkadaşlarımızla birlikte veriye dayalı yöntemleri önceleyerek bilim ve hukuk kurullarımızın desteğiyle kent hakkını birlikte savunmaya, denetlemeye ve birlikte örmeye çalıştık. Hem de topyekün bir şekilde!
İklim, göç, gıda, enerji, su, çevre konularında birçok çalışmalar yaptık, raporlar oluşturduk.
Biliyorum ki gözleme dayalı fikir beyan etmede çok maharetli bir toplumuz. Oysa önümüzde stratejik sorunlar var" dedi.

Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Dt. Yasemin Ertaş konuşmasında şu ifadeleri dile getirdi;

"Müzakere ve Diyalog Temel Prensibimiz Olmalıdır"
"Veriye dayalı yöntemleri öncelemeli ve geliştirmeliyiz. Demokratik- dayanışmacı kültürel iklimi yaygınlaştırmalı, meclisleşme zeminlerinde etkin katılım ilişkilerini örmeliyiz.
Müzakere ve diyalog temel prensibimiz olmalıdır."

Engelliler Haftası Dolu Dolu Geçti Engelliler Haftası Dolu Dolu Geçti

"Ortak Projeler ve Diyalog Artmalı"

"Önümüzdeki dönem Kırklareli Belediyesi ve Kırklareli Kent Konseyi'nin ortak projelerinin, artan diyaloğunun olmasını diliyorum. Değerli katılımcılar seçimli Genel Kurulumuzun gelecek güzel günlere katkı koyması dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum."

Editör: Şefik Kenar