İnsanlarda, gıda kaynaklı hastalıkların büyük bir kısmı hayvansal gıdalardan kaynaklanıyor. Zoonoz karakterde olup, hayvandan insana bulaşabilen birçok hastalık bulunmaktadır. Bu hastalıkların et muayenesinde karşılaşılması durumunda, tüketime sunulması engelleniyor. Et ve et ürünlerinin tüketiciler üzerinde yaratabileceği olumsuzlukların ciddiyeti nedeniyle, tüm zincirin kontrol altında olması halk sağlığı açısından önem arz ediyor.

Bu kapsamda; Kırklareli Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından özel kesimhanelerde, Resmi Veteriner Hekim görevlendirilmesi yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının, tarladan çatala gıda güvenliği politikası gereği; görevlendirilen resmi veteriner hekimler, bu işletmelerin üretim zincirini sürekli denetleyerek kontrol altında olmasını sağlıyor.

Resmi veteriner hekimler, kesimhanelerin çalıştığı saatler boyunca bu kesimhanelerde bulunmakla mükellef olup, mesai saatleri dışında, zorunlu hallerde yine kesimhaneye gelerek, kesim sırasında orada bulunurlar.

Mezbahanelerde görevli Resmi Veteriner Hekimlerin görevleri kesime gelen hayvanların belge üzerinde kontrollerini yapıp, kesime gelen hayvanların geldiği yeri gösteren ve gördüğü tedavileri beyan eden evrakların bulunması zorunludur.

Clipboard03-3

Bunlar:

1-Kulak küpesi (Tanımlama numarası),

2-Nakil Belgesi (Sadece küçükbaş hayvanlar için),

3-Hayvan Pasaportu (Sadece büyükbaş hayvanlar için)

Kırklarelispor’un Rakibi Kırşehir Futbol SK Kırklarelispor’un Rakibi Kırşehir Futbol SK

4-Gıda Zincir Belgesi' dir.

Bunların eksikliğinde hayvanlar kesimhaneye kabul edilmez.

Kesimhane hijyeninin mevzuata uygunluğunu denetler ve uygun olmasını sağlar.

Hayvan ile birlikte getirilen Gıda Zincir Belgesi üzerinde, hayvanların geldiği işletmeyi, varsa gördüğü tedavileri kontrol eder. Bu suretle etlerde ve sakatatlarda, veteriner ilacı ya da tarım ilacı kalıntısı olmadığını doğrular.

Nakil sırasında, kesim öncesi ve kesim esnasında hayvanların eziyet edilmeden muamele gördüğünü kontrol eder.

Kesim öncesi hayvanları, kesim sonrası karkası ve iç organları muayene ederek, hayvanların ve bu hayvanlardan elde edilen et ve sakatatların insan tüketimine uygun olup olmadığını kontrol eder. Kesim sırasında ve sonrasında ortaya çıkan hayvansal atıkların, çevreye zarar vermeyecek şekilde uzaklaştırıldığını doğrular.

Şüphelendiği durumlarda gerek canlı hayvanlardan gerek et ve sakatatlardan numune alarak, analiz ettirmek suretiyle ilave incelemelerde bulunabilir.

İnsan tüketimine uygun olmadığı tespit edilen karkasları imha eder. (Kadir Sinici)