Yeniden Maske Takabiliriz Yeniden Maske Takabiliriz

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit Başkanlığında Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığının sunumu ile Müdürlük bünyesindeki Başkan ve Başkan Yardımcılarının katılımıyla 31 Ağustos 2023 tarihinde bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda; Kırklareli İlinde Evde Sağlık Hizmetlerinin mevcut durumu, hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü. Evde Sağlık Hizmetlerinin kaliteli ve etkin yürütülmesi, sunulan hizmetlerin çeşitliliğinin artırılması, verilen hizmetlerin verimli ve hızlı bir şekilde sunulması konusunda durum değerlendirmesi yapılarak görüş ve öneriler paylaşıldı. (Gülben Gökçen Dönmez)