Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Etkisine Aldı Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Etkisine Aldı

TÜİK’in paylaştığı araştırma sonuçlarına göre; 2007 yılında 10 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin İnternete erişim oranı %85,4 iken bu oran 2023 yılında %96,0 oldu.

Yine web sitesi sahiplik oranı, 2022 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde %51,2 iken bu oran 2023 yılında %55,9 oldu. Web sitesi sahiplik oranı çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde; 2023 yılında 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin %92,6'sının, 50-249 çalışanı olan girişimlerin %75,6'sının ve 10-49 çalışanı olan girişimlerin ise %51,5'inin web sitesi sahibi olduğu görüldü.

E-satış yapma oranı ekonomik faaliyet grubuna göre incelendiğinde ise 2022 yılında en fazla e-satış yapma oranının %39,5 ile "konaklama ve yiyecek hizmeti" faaliyetlerini yürüten girişimlerde olduğu görüldü. Bunu %29,4 ile "bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı" ve %28,7 ile "bilgi ve iletişim" faaliyetini yürüten girişimler takip etti.

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı, 2022 yılında %3,5 iken 2023 yılında %5,5 oldu. Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre yapay zeka kullanan girişimlerin oranı incelendiğinde; 10-49 çalışanı olan girişimlerin %4,9'unun, 50-249 çalışanı olan girişimlerin %6,5'inin ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin %18,5'inin yapay zeka kullandığı görüldü. Bu oranlar 2022 yılında sırasıyla %2,8, %5,5 ve %17,5 idi.

Yapay zeka kullanan girişimlerin en fazla %48,4 ile görüntülere göre nesneleri veya kişileri tanımlayan yapay zeka teknolojilerini kullandıkları görüldü. Bunu, %43,7 ile farklı iş akışlarını otomatikleştiren veya karar vermeye yardımcı olan yapay zeka teknolojileri ve %41,5 ile yazılı veya sözlü dil üreten yapay zeka teknolojilerinin kullanımı takip etti.

 Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullanmadığını belirten girişimlerin yapay zekayı kullanmama nedenleri incelendiğinde; en önemli nedenin %60,7 ile maliyetlerin çok yüksek olması olduğu görüldü. Bunu, %53,8 ile girişimde ilgili uzmanlık eksiğinin bulunması ve %49,6 ile mevcut ekipman, yazılım veya sistemlerle uyumsuzluğun olması izledi. (Basın Bülteni)