Çalıştaya Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Ahmet Hamdi Zafer ve Prof. Dr. Metin Aydoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Halil Yükseloğlu, Personel Daire Başkanı İlyas İpek, moderatör olarak görevlendirilen akademik personeller ve idari personeller katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu, “Günümüzde küreselleşme ve dijitalleşmenin etkisiyle her alanda yaşanan rekabet ve öncü olma çabası yükseköğretimde de karşımıza çıkmaktadır. Yükseköğretim kurumları artık sadece ulusal değil uluslararası arenada da söz sahibi olmaya çabalamaktadır. Bu sebeple araştırma geliştirme ve eğitim-öğretim süreçlerinde çağın gereksinimlerine uygun şekilde yenilenmek ve gelişmek zorunlu hale gelmiştir. Kurumların en önemli paydaşı olan çalışanların kurumsal hedeflere ulaşma ve sürekli iyileşme açısından katkılarını sağlamak ve motivasyonlarını arttırmak için üst yönetimin desteği oldukça önemlidir. Bizler kurumsallaşmayı sağlayarak, üst yönetim desteği ve çalışanlarımızın katkılarıyla kalite odaklı yaklaşımları tüm süreçlere entegre etmekteyiz.” dedi.

Umut7705

Üniversite Hayali Kuranlar İçin Bekleyiş Sona Erdi Üniversite Hayali Kuranlar İçin Bekleyiş Sona Erdi

Kalite çalışmaları kapsamında atılan adımlar hakkında bilgi paylaşan Aydoğdu, Kurumsal akreditasyon için her yıl birim iç değerlendirme raporları ile birimlerimizi aktif olarak kalite çalışmalarına dahil ederek Kurum İç Değerlendirme Raporlarımızı hazırladık. Akran değerlendirme ile iç değerlendirme çalışmaları gerçekleştirdik. Böylelikle üniversitemizdeki tüm birimlere ayna tutarak kendilerini gözden geçirme ve sürekli iyileştirme süreçlerini destekledik. Kalite Geliştirme Öğrenci Çalıştayları ile öğrenci gözü ile sorun ve beklentileri görmüş olduk. Tüm bu faaliyetler neticesinde Üniversitemiz YÖKAK tarafından akredite edilmiştir. Bu motivasyon ile akreditasyon süreçlerinde emin adımlarla yol alarak devam ettiriyoruz.” dedi.

Kalite Geliştirme İdari Personel Çalıştayı hakkında bilgi veren Aydoğdu “Belirlenen konular ile ilgili masalarda yer alan formlar aracılığı ile önce sorunlar belirlenecek, bu sorunların nedenleri, sonuçları ve çözüm önerileri ele alınacak ve son olarak da talep, beklenti ve faaliyetler yazılarak tutanak altına alınacaktır. Amacımız sorun, beklenti ve ihtiyaçların tespit edilerek iyileştirme çalışmaları ile akreditasyon sürecinin önemli bileşeni olan PUKO çevrimlerinin tamamlanmasıdır.” dedi.

Umut7620

Açılış konuşmasının ardından Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ile Prof. Ahmet Hamdi Zafer’in de moderatörlüğünü üstlendiği 12 masada; Rektörlük ve Bağlı Birimlerin Personelinin İş Birliği ve İletişimi, Hizmet İçi Eğitim, Mesleki Gelişime İlişkin Beklentiler, Kariyer Konularındaki Beklentiler, Sosyal, Kültürel ve Sportif İhtiyaçlar, Kampüs İçi Dinlenme ve Otopark Alanlarına İlişkin Beklentiler, Yemekhane ve Kantin Hizmetlerinden Beklentiler, Çalışma Ortamından Beklentiler (Fiziki Ortam), Sağlık Hizmetlerinden Beklentiler, Şehir İçi ve Kampüs Ulaşım Sorunları ve Beklentiler, Barınma Sorunları ve İhtiyaçları, Üniversite ile Yerel İşletmeler Arasında İş Birliği Beklentileri konularında çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştay ile ilgili açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi yönetiminin çalışanlarının sorunları ile yakından ilgilendiğini vurgulayarak, çalışanların daha verimli ve huzur içinde çalışmalarını sağlamak amacıyla bu tip toplantıları önemsediğini ifade etti. Rektör Tabakoğlu “Bu çalıştayı, idari personelimizin çalışma koşullarını iyileştirmek ve kuruma aidiyetini artırmak amacıyla neler yapılabileceği hususunda fikir alışverişi yapmak amacıyla gerçekleştirdik. Burada konuşulan konular yönetimimiz tarafından değerlendirilecek ve Trakya Üniversitesi ailesinin değerli fertlerinin en iyi şekilde kazanımlar elde etmesi için adımlar atılacaktır.” dedi.

Editör: Haber Merkezi