Kırklarelili diş hekimi ve aynı zamanda Kırklareli Diş Hekimleri Odası Başkanı Ayhan Ertaş, konunun hassasiyetine dikkat çekerek; “Herhangi bir tıbbi eğitim almamış ve mesleğin etik kurallarından haberdar olmayan kişilerin sağlık hizmeti sunumunda tek beklentilerinin koydukları sermayenin kârının yüksek olmasıdır. Bu yaklaşımın sağlık hizmetlerinde yeri yoktur” dedi.

“Sağlık kuruluşunun hekim dışı kişiler tarafından açılabilmesi istisnai bir durumdur ve ancak sağlıkla ilgili bir zorunluluk bulunması ve yasayla düzenleme yapılması halinde mümkün olacaktır” diyen Ertaş, bu konuyla ilgili çalışmaları yürüten Türk Diş Hekimleri Birliği’nin ülkemizde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin özel olarak sunulmasında kurumsal bir eksiklik bulunmakta olduğunun altını çizdi.

Dishekimlerinin_Talebi-1

Ne Yazık Ki Türkiye’nin Her Yerinde Var

 Türkiye’nin hemen her yerinde muayenehane, poliklinik ve ağız diş sağlığı merkezi şeklinde örgütlenmiş özel sağlık kuruluşları mevcut olduğunu aktaran yetkililer bu kuruluşlardan ağız diş sağlığı merkezine meslek mensuplarından başkalarının da ortak olmasına yönetmelik kuralıyla izin verildiğini açıkladı.
Kendisine ticari görünüm verilmesi dahi yasaklanmış olan bir sağlık kuruluşu, meslek mensubu olmayan sermayedar ortakların katılmasına izin verilerek sağlık hizmetlerinin kendine özgü yapısının bozulmasına sebep veren bu hizmetlerin, sırf ticaret konusu yapılmasının ise çok üzücü olduğu ayrıca kaydedildi.

Teşhis ve Tedavi Ancak Hekimler Tarafından Yapılır  

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen bir kararda, özel sağlık kurum ve kuruluşlarının turizm tesislerinde sağlık birimi açmalarına izin veren yönetmelik kuralının iptali istemine ilişkin olarak, muayenehane niteliğindeki ayakta teşhis ve tedavi birimlerinin ancak hekimler tarafından açılabileceği belirtilirken özel hastanelerin, hastaneden ayrı yerlerde “muayene ve kontrol birimi” adıyla klinikler açmasına izin veren Özel Hastaneler Yönetmeliği düzenlemesinin iptali için açılan davada da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından, “yalnızca hekimler tarafından açılabilecek olan muayenehanelerden farklı olarak, özel hastanelere bu hastanede çalışan hekimlerin faaliyet gösterebileceği şekilde hastane binasının dışında muayenehane açma yetkisi veren düzenlemede üst hukuk normlarına uyarlık bulunmamaktadır.” Denildi.

Bu karara bağlı olarak yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belirten yetkililer bu gerekçelerle, hizmet gerekleri zorunlu kılmadığı gibi yasal bir dayanağı da olmaksızın özel ağız ve diş sağlığı merkezlerine Dişhekimi dışındaki kişilerin ortak olabilmesine olanak veren kuralların Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikten çıkarılmasını talep edilerek imza kampanyası başlatıldı.

Hedefin 5 bin imzaya ulaşması beklenen kampanya için Kırklareli Diş Hekimleri Odası Başkanı Ayhan Ertaş da Diş Hekimlerin hakları çerçevesinde ve eşit şartlarda faaliyet gösterebilmesi için mücadelelerine her geçen gün devam edeceklerini dile getirdi.

Bu mücadeleye sizlerde destek verebilişiniz, https://www.change.org/p/meslek-di%C5%9Fi-ki%C5%9Filer-a%C4%9Fiz-di%C5%9F-sa%C4%9Fli%C4%9Fi-kurulu%C5%9Flarina-ortak-olmamalidir-tcbestepe-saglikbakanligi-tbmmresmi  (Güfte Çanlı)