Kırklareli'nin eski ismi Kırk Kilise, Yunanca'da Saranta Eklesies, Bulgarca'da Lozengrad olarak geçmekteydi. Tarih öncesi çağlardan beri iskâna tabi tutulmuş önemli illerin arasında bulunan Kırklareli,uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda, KırklareliU’nin buzul çağı sonlarında uzunca bir süre sular altında kaldığı anlaşılıyor.  Yapılan araştırmalar neticesinde insana dair ilk maddî belgeler Neolitik dönem özelliklerini veriyor. Neolitik çağdan itibaren (M.Ö. 6000) Kalkolitik, Tunç ve Demir çağlarında bu topraklarda yoğun olarak insanların yaşadığı, ele geçen belgelerden anlaşılıyor.

Bölgede ilk zamanlar siyasi birlik kuramamış yerli Trak toplumları, daha sonraki dönemlerde birbirinden bağımsız feodal beylikler veya şehir devletleri halinde varlıklarını sürdürmüş, ancak kuzeyden İskit akınları, güneyden ise eski Yunan kültürel tazyiki hiçbir zaman eksilmediği anlaşılıyor.

Trakya Birçok Medeniyet Tarafından İstila Edilmiş

Bunların yanında, M.Ö. 513 yılında çok daha uzaklardan gelen Pers Kralı Darius dahi bölgeyi bir süre hükümranlığı altında tutarken M.Ö. 4. yy’da parçalanan Odrys devletinden sonra Makedonya Kralı II. Filip Kırklareli de dahil tüm Trakya’yı istila etmiştir. Daha sonra bölgede Keltler, onun akabinde de Roma egemenliği dikkat çekmiştir.

 M.S. 4. yy’da Ostrogotlar Trakya’yı istila ederek, stila sırasında Kırklareli’ni önemli oranda tahribe maruz bırkmıştır.Trakya M.S. 441-447 yıllarında bu kez Hunlar’ın istilasına uğramıştır.  Kaynaklarda yer alan bilgilere göre bu istila sırasında Philipopolis ve Arkadiopolis (Lüleburgaz) başta olmak üzere, 70 şehir ve kasabanın tahribe uğradığı bilinmektedir.

Kırklareli Bizans dönemindeki tarihi boyunca da Balkanlardan inen tehlikelerin devamlı tehdidi altında kalarak İmparator I. Justinianus (527-565) mevcut surları tekrar onartmış, Vize ve Kıyıköy surlarını ise inşa ettirme gereğini duymuştur. Bölge, daha sonra sırayla Avar akınları, Peçenekler ve Haçlı istilalarına maruz bırakılmıştır.

Kırklareli, Sultan 1. Murat Hüdavendigar zamanında 1362 yılında Demirtaş Paşa tarafından Bizanslılar’dan alınarak ilk defa Osmanlı yönetimine dâhil edildiği bilinir. Bu tarihten itibaren uzunca bir barış süreci yaşayan Kırklareli, hem Balkan Savaşı hem de I. Dünya Savaşı sırasında Bulgar ve Yunan işgaline maruz kalarak büyük eziyet ve sıkıntılar yaşamış ve 10 Kasım 1922’de nihai özgürlüğüne kavuşmuştur. (Gülşah Ayyıldız)

3-52

Editör: Gülşah Ayyıldız