Açılış konuşmasını Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'un yaptığı toplantıda 2023 Yılı Bütçe Gelir ve Giderlerine dair rapor okunarak üyelerin oyuna sunuldu. 2023 yılı gider ve gelirlerinin kalem kalem sunulduğu rapor oy birliği ile kabul edildi.

Suçla Mücadelede Akıllı Uygulama Dönemi Başladı Suçla Mücadelede Akıllı Uygulama Dönemi Başladı

Kırklareli Belediyesi 2023 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesabı ile 2023 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı Cetvelleri raporu, Belediye Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Ayfer Sevil tarafından sunuldu.

2023 yılı Gelir Bütçesi 638 milyon 500 bin TL tahmin edilmiş, 2022 yılından 38 milyon 859 bin 011 TL gelir tahakkuku devretmiş, yıl içinde 537 milyon 510 bin 491 TL gelir tahakkuku gerçekleşerek 2023 yılı toplam gelir tahakkuku 576 milyon 369 bin 502 TL'ye ulaştı. Bu tutarı 523 milyon 610 bin 441 TL'si 2023 yılı net tahsilatı olarak gerçekleşmiş, 486 bin 685 TL'si tahsilattan red ve iade edilmiş, tahsil edilemeyen 52 milyon 722 bin 375 TL'si gelecek yıla devredildi.

Editör: Şefik Kenar