Türkiye İstatistik Kurumu İstatistiklerle Gençlik, 2023 bülteninden yararlanarak  “İstatistiklerle Gençlik, 2023 Kırklareli İli Özel” konulu bir basın bülteni hazırladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” çerçevesinde genç nüfusa özel olarak hazırlanan bültende çarpıcı veriler ortaya çıktı.

Buna göre Kırklareli %12,6 ile genç nüfus oranı en düşük 4. il oldu. ADNKS sonuçlarına göre 2023 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, %21,5 ile Hakkari oldu. Bu ili %21,1 ile Şırnak ve Siirt, %20,2 ile Bayburt izledi.

Genç nüfus oranının en düşük olduğu il %12,1 ile Balıkesir oldu. Bu ili %12,2 ile Muğla ve %12,4 ile Ordu izledi.

Kırklareli ilinde ise genç nüfus 47 bin 695 kişi olup, genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %12,6 oldu. Yine Kırklareli’nde genç nüfusun %51,6’sını genç erkek, %48,4’ünü genç kadın nüfus oluşturdu. 

İğneada’da Tatil İzdihamı İğneada’da Tatil İzdihamı

Türkiye nüfusunun %15,1'ini genç nüfus oluşturdu

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2023 yılsonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 872 bin 39 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun %15,1'ini oluşturdu. Genç nüfusun %51,3'ünü erkek nüfus, %48,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfus, 1950 yılında toplam nüfusun %20,8'ini oluştururken bu oran 2013 yılında %16,6 ve 2023 yılında %15,1 oldu.

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2030 yılında %14,0, 2040 yılında %13,4, 2060 yılında %11,8 ve 2080 yılında %11,1'e düşeceği öngörüldü.  

Türkiye'nin genç nüfus oranının %15,1 ile Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında genç nüfus ortalaması %10,6 oldu. AB üye ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla %12,5 ile İrlanda, %12,3 ile Hollanda ve %12,2 ile Danimarka olduğu görüldü. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla %8,9 ile Bulgaristan, %9,5 ile Litvanya ve Slovenya, %9,7 ile Polonya ve Letonya olduğu görüldü.

Editör: Haber Merkezi