Kırklareli'nde merada kaybolan 38 büyükbaş hayvan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.

Kayalı köyünde büyükbaş hayvan yetiştiren Bilal Dişdiş'e ait 38 düve merada kayboldu. Dişdiş'in ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler çalılık bölgede kaybolan hayvanların yerini, 6 saatlik çalışma sonucu dron yardımıyla tespit etti.

Düveler, bulunduğu yerden alınarak sahibine teslim edildi.

Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak? Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?

Üretici Dişdiş, kaybolan hayvanlarını bulan ekiplere teşekkür etti.

A A 20240518 34599369 34599365 K I R K L A R E L I N D E M E R A D A K A Y B O L A N 38 B U Y U K B A S H A Y V A N D R O N Y A R D I M I Y L A B U L U N D UA A 20240518 34599369 34599366 K I R K L A R E L I N D E M E R A D A K A Y B O L A N 38 B U Y U K B A S H A Y V A N D R O N Y A R D I M I Y L A B U L U N D UA A 20240518 34599369 34599368 K I R K L A R E L I N D E M E R A D A K A Y B O L A N 38 B U Y U K B A S H A Y V A N D R O N Y A R D I M I Y L A B U L U N D U

Editör: Anadolu Ajansı