Hayatla Yarışılmaz Hayatla Yarışılmaz

Kırklareli Üniversitesi Kurumsal Öğrenci Memnuniyeti 2023 yayınlandı. Memnuniyet anketine yüzlerce öğrenci katılarak, üniversiteyi değerlendirdi.

Kırklareli Üniversitesi tarafından yayınlanan açıklamada; “Üniversitemiz kurumsal eğitim politikası, kapsayıcı, katılımcı ve sürdürülebilirliği öngörmektedir. Bu açıdan kurumsal eğitimin niteliğini geliştirme ve iyileştirmeye yönelik her yıl öğrenci memnuniyet araştırmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda Eğitim Öğretim Geliştirme Koordinatörlüğü’nce hazırlanan Öğrenci Memnuniyet Araştırması Raporu-2023;.  (a) çevrimiçi öğrenme kaynakları ve alt yapı, (b) çevrimiçi eğitim sirecinde iletişim, (c) çevrimiçi öğrenme-öğretme süreçleri, (d) ölçme-değerlendirme etkinlikleri olmak üzere dört boyutu içermektedir. KÖM-Kurumsal Öğrenci Memnuniyeti Araştırması-2023'e ön lisans, lisans ve lisansüstü birimlerden toplam 892 öğrenci katılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Muhabir: Volkan Abuy