Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde uluslararası katılımlı “Plastik Endüstrisinde Sürdürülebilirlik ve Biyoplastikler” konulu panel gerçekleştirildi.

Teknoloji Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen panelin açılış oturumuna; Vali Yardımcısı Elif Canan TUNCER, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, Prof. Dr. Ünal Çağlar, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve Kırklareli Fen Lisesi öğrencileri katıldı.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Biyomedikal Mühühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cem Gök’ün moderatörlük görevini üstlendiği panele; University of Trento Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alessandro Pegorettı, Technical University of Cluj Napoca Ekonomi Bölümünden Doç. Dr. Gratiela Dana Boca, Selçuk Üniversitesi Fizik Bölümünden Prof. Dr. Ülkü Sayın, Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mekan Tasarımı Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Gülcan İner ve Finlandiya CTRL Realıty’den Timo Korkalainen panelist olarak yer aldı.

Byhi Gr 8 02 2024 C4250

“Malzeme atığı, 'tek kullanımlık' polimerik malzemelerle korkunç bir şekilde artmaktadır”

BİK Analitik, Tescillendi BİK Analitik, Tescillendi

Proje Yürütücüsü Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Evren Çağlarer, panelde gerçekleştirdiği konuşmada; “Polimerik malzemelerin neden olduğu tüm olumsuzlukları azaltmak için Avrupa Birliği, ‘Döngüsel Ekonomide Plastikler İçin Bir AB Stratejisi’ ve ‘Plastik Atık: gezegeni korumak, vatandaşlarımızı savunmak ve endüstrilerimizi güçlendirmek için bir AB stratejisi’ geliştirmiştir. Avrupa Komisyonu raporlarında, Avrupa Birliğinde her yıl yaklaşık 25,8 milyon ton polimerik malzeme atığı üretilmektedir ve polimerik malzeme ürünlerinin sadece %6'sının geri dönüştürülmüş plastik olarak kullanıldığı belirtilmektedir. Polimerik malzeme atığı, 'tek kullanımlık' polimerik malzemelerle korkunç bir şekilde artmaktadır.

Organik maddelerden elde edilen, yeniden kullanılabilen ve biyolojik olarak mikroorganizmalar tarafından parçalanabilen plastikler, bu stratejilerin önemli bir parçası olmasına rağmen, günümüzde toplam polimer malzemelerin %1'inden daha azını oluşturmaktadır. Daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya için biyobozunur polimerler geliştirilmeli ve kullanılmalıdır. Daha yaşanabilir bir dünya için, ülkemizin de imzaladığı ‘Yeşil Mutabakat’ kapsamında karbon salınımını azaltmak özellikle önemlidir. Bu nedenle karbon esaslı ve bertarafı zor olan geleneksel plastik malzemeler yerine organik esaslı biyoplastiklerin tanıtılması, kullanımının arttırılması, toplumun çevre kirliliği ve çevrenin korunması konusunda farkındalığının arttırılması için bu proje fikri geliştirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Byhi Gr 8 02 2024 3B032

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Pamukkale Üniversitesi’nin Koordinatörlüğünde devam “Haydi, gelecek için biyobozunur plastik kullanalım” kısa adıyla FutureBio projesi ile, üniversite öğrencileri ve sanayi çalışanları için yüksek teknoloji içerikli eğitim modülleri geliştirilmesi, akademik personel ve öğrenciler için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve toplumun genelinde farkındalığın arttırılması amaçlanıyor. (Haber Merkezi)