Filibe Tarım Üniversitesi ve Sofya Mimarlık, İnşaat Mühendisliği ve Jeodezi Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilen Kongre, uzman isimleri buluşturdu. Tarımda Yenilikçi Teknolojiler, Yeşil İnovasyon, Sürdürülebilir Kentsel Tasarım, Uyarlanabilir Tasarım başlıklarıyla ve Trakya-Balkanlar Bölgesinde Kırsal-Kentsel gelişmelere dair güncel araştırmaların sunulduğu kongre, 7-8 Eylül tarihlerinde Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde Rektörlük Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

ADAP 2023 Kongresi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Geçtiğimiz günlerde İğneada’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin anıldığı açılış programında, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Çağlar ve Filibe Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hristina Yancheva selamlama konuşmalarını yaptı. Kongre Organizasyon Komite Başkanı Prof. Dr. Fürüzan Çelik ve Prof. Dr. Svetla Yancheva, komşu Üniversitelerin işbirliğinin önemine değinerek, bölgesel işbirliklerinin, değişen dünyada gündeme gelen doğa-tasarım ilişkisinde önemini her geçen gün arttırdığını vurguladılar.

Uluslararası üne sahip isimlerin açılış konuşmaları ile başlayan kongrede, Filibe Tarım Üniversitesi Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dimo Atanasov, Yeşil İnovasyon ve Sürdürülebilir Tarım üzerine konuşmasını gerçekleştirerek, ekolojik ekonomi kavramını gündeme getirdi. Ardından, duayen tasarım profesörü Ferhan Yürekli, “Yerleşmeleri Kim Tasarlamalı?” başlıklı sunumunu yaparak, modern mimarlığın sorunlarına değinerek, geri dönüşümle üretilen ve doğadan kopuk olmayan Anadolu yerleşmelerinde yapı üretim tekniklerine bakılması gerektiğine işaret etti.

İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Prof. Dr. Ş. Şence Türk, “Değişen Kırsal Mekanlarda Yönetişim” başlıklı konuşmasında üç yıl süren Kırsal Yerleşmeler üzerine gerçekleştirmiş olduğu “Metropoliten Alanlarda Kırsal Yerleşim Peyzaj Kimliği ve Yönetişim Modeli Önerisi” başlıklı TÜBİTAK projesinin bulgularını katılımcılarla paylaştı.

İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yasin Çağatay Keskin “İnovasyon Kültürle Buluşuyor” başlıklı sunumu ile uyarlanabilir tasarım yaklaşımları konusundaki güncel deneyimlerinden Büyükdere Fidanlığı projesi ile gerçekleştirilen bir yeşil alan ihya sürecini katılımcılara aktardı.

İklim Krizi İle Ortaya Çıkan Tarımsal Problemlere Değindi

MEB’den Sınav Ücreti Duyurusu MEB’den Sınav Ücreti Duyurusu

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, iklim krizi ile ortaya çıkan tarımsal problemlere değinerek müdürlüğün bu konudaki hassas çalışmalarına ilişkilerin politikalarını ve değerlendirmelerini anlattı. Aksoy, üniversitelerin bu koşullar altında benimsedikleri rolden memnuniyetlerini ve beklentilerini ifade ederek ADAP Kongresi’nin başarı ile çalışmalara katkı sunması dileğini iletti.   

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emrah Yalçınalp, sektör içerisindeki deneyimlerini paylaştığı sunumunda, uluslararası platformlarda sergileme imkanı bulduğu tasarım örneklerinden takdim ederek, doğanın dengesine en az müdahale eden işlerin öne çıktığını, peyzaj mimarlığının çalışmalarının bu sebeple yeniden yorumlanması gerektiğini ifade etti.

Ülkemizde ve bölgemizde kuraklık ve sel baskınları gibi doğal afetlerin etkisini her geçen gün arttırdığı bir dönemde düzenlenen “ADAP 2023 Adaptif Yaklaşımlar Kongresi”nde Türkiye-Bulgaristan ortaklığında çevresel hayati konulara çözüm sunacak sunumlar yapıldı.  Online sunumlar ile devam eden kongrenin sonunda günün anısına plaket takdiminde bulunuldu. Kongre, katılımcıların 9-10 Eylül 2023 tarihlerinde Bulgaristan-Filibe’de sürdürdükleri temaslarla devam etti. (Kadir Sinici)