2023 yılında canlı doğan bebek sayısı Türkiye genelinde 958 bin 408, Kırklareli'nde 3 bin 41 olarak kayıtlara geçti.  Canlı doğan bebeklerin %51,3'ü erkek, %48,7'si kız oldu. Kırklareli’nde doğan 3.041 bebeğin 1 532’si (%50,4)'ü erkek, 1 509’u (%46,6)'sı ise kız olarak duyuruldu.

TÜİK’ten konuyla ilgili olarak yapılan detaylı bilgilendirmede,Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir. Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2023 yılında 1,51 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2023 yılında 1,51 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.

Kırklareli’nin Doğurganlık Hızı 1,24 Oldu

Kırklareli ilinin doğurganlık hızı ise 2023 yılında 1,24 oldu. İllerin toplam doğurganlık hızları incelendiğin de toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2023 yılında 3,27 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 2,72 çocuk ile Şırnak, 2,40 çocuk ile Mardin izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,13 çocuk ile Bartın oldu. Bu ili 1,14 çocuk ile Zonguldak ve Karabük, 1,16 çocuk ile Kütahya izledi. Kırklareli ise 1,24 ile 13. sırada yer aldı.

Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Türkiye genelinde kaba doğum hızı Binde 11,2 olurken, Kırklareli ilinde bu oran Binde 8,1 olmuştur. Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2023 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 24,8 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 22,0 ile Şırnak, binde 19,3 ile Mardin izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 6,9 ile Zonguldak oldu. Bu ili binde 7,2 ile Bartın, binde 7,6 ile Karabük izledi. Kırklareli ili kaba doğum hızında en düşük dokuzuncu il olmuştur.

Kırklareli’nde İlk Doğumdaki Ortalama Anne Yaşı 27,7 Oldu

Kakava'ya Yağmur Engeli Kakava'ya Yağmur Engeli

İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde, 2023 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 29,0 ile Artvin ve Tunceli oldu. Bu illeri 28,6 yaş ile İstanbul, 28,4 yaş ile Trabzon ve Rize izledi. İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu il ise 24,2 ile Muş ve Ağrı oldu. Bu illeri 24,4 yaş ile Şanlıurfa, 24,8 yaş ile Gaziantep izledi. Kırklareli ilinde ilk doğumda ortalama anne yaşı 27,7 oldu.” ifadeleri kullanıldı. (Haber Merkezi)  

Editör: Haber Merkezi