İl Genel Meclisi Kasım ayı oturumlarına devam ediyor. Meclis son birleşiminde 2024 yılı yatırım bütçesini belirlerken, kararlaştırılan bütçe 630 milyon lira olarak açıklandı.

630 Milyonluk bütçede yol yapımına kilit parke taşlar dahil yaklaşık 100 milyon ayrılması bazı meclis üyeleri tarafından tepkiyle karşılanırken, meclis üyeleri yıl boyunca en büyük sorunun yolların bozuk olması olarak dile getirilirken yola az pay ayrılması eleştirildi.

En Çok Bütçe Lüleburgaz’a

İlçeler ve köyleri bazında düşünüldüğünde en çok yatırımı 26 Milyon 184 bin TL ile Lüleburgaz alırken, Lüleburgaz’ı Merkez ilçe 24 milyon 420 bin TL ile izledi. Sonrasında sırasıyla Babaeski, Vize, Pınarhisar, Demirköy ve Kofçaz yatırım bütçelerini aldı. En az bütçe ise 5 Milyon 16 bin TL ile Pehlivanköy’ün oldu.

2024 yatırım bütçesinin raporunda şu ifadeler kullanıldı; “İl Özel İdaresinin 2024 Yılı Hazırlık Bütçesi İl Encümeni'nin 04/09/2023 tarih ve 647 sayılı kararı ile Meclisimize sunulmuştur. İl Genel Meclisine sunulan 2024 Yılı Bütçesi, İl Genel Meclisinin 01/11/2023 tarih ve 464 sayılı kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilmiştir.

3193d0aa-1933-4afc-80be-ed7ba1147f1b

İl Özel İdaresinin Komisyonumuza sunmuş olduğu 2024 Yılı Taslak Bütçesinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin bütçe hazırlama kriterlerine göre son üç yıl kesinleşen gelirleri ile içinde bulunulan yılın ilk altı aylık gelir gerçekleşmelerinin dikkate alınarak hazırlandığı görülmüştür. Bu cetvellerle yapılan değerlendirme neticesinde; 2024 Yılı için 400.000.000,00 TL'lik Gelir-Gider denk tahmini Bütçe hazırlanmıştır.

Ancak; İdaremizin yetkilileri Genel Sekreter, Mali Hizmetler Müdürü ve ilgili Birim Müdürleri ile komisyonumuz arasında yapılan görüşmelerde; 2023 yılı Kasım ayı gelir gerçekleşmeleri dikkate alınarak, 2024 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi revize edilmiştir. İdaremizin vermiş olduğu Mali durum tabloları ile gelirlerimizin yılsonuna kadar tahmin edilen gelirin üzerinde gerçekleşeceği ve bununda 2024 Yılı Bütçesi üzerinde artışlar meydana getireceği göz önüne alınarak; 230.000.000,00-TL. bütçenin büyütülebileceği İdaremiz ile ortak görüşümüz olmuştur.

2024 Yılı Bütçesinin 630.000.000,00-TL Gelir -Gider denk olarak bağlanmasına karar verilmiştir.” (Kadir Sinici)

Editör: Kadir Sinici