Doğa ve Kültür Derneği Başkanı Göksal Çidem, sosyal medyada yayınladığı açıklamada maden sahasında bulunan ve yoğun sevkiyatın gerçekleştirildiği Koruköy köyünde yapımı tamamlanan ve 2020 yılında kesin kabulü yapılan kantarın hizmete alınmadığını söyledi. Sayıştay raporunu paylaşan Çidem İl Özel İdaresi tarafından Maden Sahalarının ve Sevkiyatının Düzenli Olarak Kontrol Edilmemesini eleştirdi.

324629949_1448015136006730_5939460393697574989_n

“Kantar geçici kabulünden sonra geçen iki yıldan fazla süreye rağmen hizmete alınmamıştır”

Tonlarca Çöp, Elektrik Enerjisine Dönüştürülüyor Tonlarca Çöp, Elektrik Enerjisine Dönüştürülüyor

Tamamlanmasının ve geçici kabülünün yapılmasının ardından 2 yıl geçtiğini söyleyen Çidem; “İl Özel İdaresinin müşterek olarak yetkili ve sorumlu olduğu maden sahalarının ve maden sevkiyatının kontrol ve denetimi yapılmamıştır. Ayrıca, bu faaliyetlere yardımcı olması için 2019 yılında yoğun maden sevkiyatı olan güzergâh üzerinde yaptırılan kantar hizmete alınmamıştır.

Bu kapsamda, İl Özel İdaresi tarafından kantar kurulumu yapılması amacıyla 22.04.2019 tarihinde Kırklareli Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği ile protokol imzalanarak ödenek aktarımı yapılmıştır. Söz konusu protokol ile maden sahalarının ve sevkiyatının yoğun olarak bulunduğu merkez ilçe Koruköy yolu güzergahında 60 tonluk kantar yaptırılmıştır. Söz konusu kantarın yapımı aynı yıl tamamlanarak 02.08.2019 tarihinde kantarın geçici kabulü, 2020 yılı Kasım ayında da kesin kabulü yapılmıştır.

Kantarın yapımı 02.08.2019 tarihinde tamamlanmış olmasına rağmen 2021 yılı sonu itibariyle kantar faaliyete başlatılmamıştır. Bu durum kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesiyle uyuşmamaktadır. Ayrıca, 2021 yılı içerisinde İl Özel İdaresince maden sahalarının ve sevkiyatlarının denetimi kapsamında herhangi bir faaliyet yürütülmemiştir. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre il özel idaresi maden sahalarının ve sevkiyatının kontrol ve denetlenmesinde müşterek sorumluluğa sahiptir. Ayrıca, bu hizmetin yerine getirilmesine yardımcı olması için yaptırılan kantar geçici kabulünden sonra geçen iki yıldan fazla süreye rağmen hizmete alınmamıştır” ifadelerini kullandı.

399615156_10232009072269751_718754693755341847_n

Çidem konu ile alakalı sorularına cevabında İl Özel İdaresinin cevabından da bahsederek; “Kamu idaresi cevabında İl Özel İdaresince maden sahalarının ve sevkiyatının kontrol ve denetlenmesi ile ilgili Komisyon oluşturulduğu ve gereğinin yapılacağı belirtilmiştir.

Sonuç olarak İdarenin il sınırları içerisinde bulunan maden sahalarının mevzuata uygun olarak gözetim ve denetimini yapması ve bu amaca yönelik olarak yaptırılan kantarın faaliyete alınması gerekmektedir” dedi. (Gülşah Ayyıldız)