CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, açılan kapanan iş yeri sayıları, bireysel kredi kartı ve  kredi borcu ile karşılıksız çek, protestolu senet  nedeniyle hem vatandaşların hem de küçük esnaf, tüccar ve sanayicilerin yaşadığı sıkıntıları TBMM’ye taşıdı. Milletvekili Özkan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Özkan, “Vatandaş hayat pahalılığı nedeniyle inim inim  inlerken, yurtdışına çıkan vatandaşından harç alan, ülkesine kaçak yollardan girene maaş veren dünyadaki tek ülkeyiz” dedi.

Türkiye Bankalar Birliği Raporuna göre, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısının 2024 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yükseldiğini belirten Özkan, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı Ocak-Mart döneminde 323 bin kişiye çıkmıştır.

Aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 275 bin kişi olmuştur. Bir kişinin birden fazla kredi kartı ve bireysel kredisi olduğu düşünüldüğünde hem kredi kartını hem de bireysel kredisini ödeyemeyenlerin sayısı son beş yıl itibari ile  kaç kişidir? Bu kredilerin tutarları ne kadardır? diye sordu.

Mart 2024 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacakların  bir önceki yılın aynı döneme göre yüzde 66 artış ile 60 milyar TL olduğunu belirten Özkan, buna göre, son beş yılda kaç vatandaşımız kredi kartı ve bireysel kredilerini ödeyememeleri nedeniyle kara listeye alınmış, kaç vatandaşımız hukuki ve cezai yaptırımlara maruz kalmıştır? Bankaların son beş yılda kredi kartı ve bireysel kredilerden ne kadar faiz geliri elde etmiş, son beş yıl içerisinde, bu alacakların ne kadarı tasfiye edilmiş ne kadarı kredi garanti kuruluşlarına, hangi şartlarda devredilmiştir?’ dedi.

Son beş yılda, yıllar itibariyle çeşitli nedenlerle vergi borcu affedilmiş veya düşürülmüş şirket, şahıs ve kurumları ve  bu kurumlara getirilen istisna tutarlarını soran Özkan, karşılıksız işlemi yapılan çek ve protestolu senet tutarlarının arttığını, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan çekin 43 milyar TL,  2023 yılında protesto edilen toplam 219 bin adet senet  tutarının 19,2 milyar TL olduğunu belirterek, bu durum küçük esnaf, tüccar ve sanayicinin içinde bulunduğu sıkıntıların en önemli göstergesidir.”  dedi.

AB Projesiyle Milyonlarca Euro Kırklareli’ne Gelecek AB Projesiyle Milyonlarca Euro Kırklareli’ne Gelecek

Hem Trakya Bölgesi hem de Kırklareli ili için son beş yılda, yıllar itibariye kapanan küçük işletme ve şirket sayılarını, kapanmalar nedeniyle yaşanan iş gücü ve ekonomik kayıplarını ve bu yerlerde çalışanlar işçi sayılarını sordu.

Özkan, büyük bölümü, bir zincirin halkası olan, yaşanan ekonomik krizin getirdiği sonuçlardan dolayı dar gelirlilerin, iş yerini kapatan veya kapatmak zorunda kalan esnaf ve tüccarların  oluşturduğu bu kesimin yaşadığı  sıkıntıları gidermek, onları tekrar normal hayatlarına ve ticari hayata dahil etmek için bakanlık olarak herhangi bir projeniz var mıdır? Var ise nelerdir? sorularını yöneltti.

Editör: Haber Merkezi