Hayat Boyu Öğrenme Kurslarıyla Hayat Boyu Eğitim   Hayat Boyu Öğrenme Kurslarıyla Hayat Boyu Eğitim  

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından , il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde il sınıf ve alan zümrelerince oluşturulacak konu soru dağılım tablolarına örnek teşkil edecek tablolar yayımlandı.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından  9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, il sınıf ve alan zümrelerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.

Bu kapsamda, ikinci dönem başında il sınıf/alan zümreleri tarafından Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşü alınarak hazırlanacak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temek eğitim ve orta öğretimdeki farklı branş ve düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" yayımlandı. İl sınıf ve alan zümreleri, yayımlanan konu soru dağılım tablosu örnekleri temelinde kendi tablolarını hazırlayacak.  Birinci dönemde olduğu gibi, ikinci dönemde de okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar için yayımlanan bu örnek senaryolara yönelik soru örnekleri ve çözümleri https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanacak.  Konu soru dağılım tablolarına ulaşmak için tıklayınız.  (Haber Merkezi)