Özkan önergesinde şunları kaydetti; 

"Türkiye, enerjide yüzde 70 oranında dışa bağımlıdır. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı  (TPAO), yurtiçinde petrol ve doğalgaz üretiminin yüzde 80’ini karşılamaktadır. Bu  misyonunu sürdürmesi gereken TPAO’nun kurumsal altyapısı ve istihdam potansiyeli  güçlendirilmelidir. Bu yolla Türkiye’nin mevcut kaynakları en iyi şekilde araştırılmalıdır. Karadeniz’de doğalgaz keşfinde ve Gabar’da kaliteli petrol üretiminin arttırılmasında büyük katkı sağlayan TPAO işçisinin alın teri ve fedakârlığı, mutlaka hak ettiği değeri görmelidir.

Bu bağlamda; Milli petrol şirketimiz TPAO’da çalışan işçilerin, Ağustos 2023-2024 Ocak  ayına kadar fazla çalışma ücretleri, bölge müdürlüklerine göre farklılık göstermiş, farklı  oranlarda ödenmiştir. Bununla birlikte bu ücretlerin bir kısmı ya kısmen ödenmiş ya da hiç  ödenmemiştir. Mesai kotası gerekçesiyle fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesi, işçinin  alın terinin yok sayılması anlamını taşımaktadır. 2024 Ocak’tan itibaren de tasarruf  tedbirleri gerekçesiyle kısıtlanan fazla mesailerin ücret ödemeleri gecikmeli yapılmaktadır. Bu çerçevede fazla mesailere ilişkin hakkaniyetli bir uygulama yaparak, ödenmemiş ücretleri işçilerimize vermeyi düşünüyor musunuz?

TPAO’da halen yürürlükte olan ve 1 Ocak 2023-31 Aralık 2024 dönemlerini kapsayan  İş Sözleşmesinde düzenlenen gece çalışma zammı uygulanmamaktadır.  Gerekçesi nedir? Sözleşmeye uymayacak mısınız?

İnşaat Maliyet Endeksi Arttı İnşaat Maliyet Endeksi Arttı

Toplu İş Sözleşmesinin 50.maddesinde ara dinlenmeler dahil günlük 12 saat çalışma yapılması halinde iki öğün yemek bedeli ödeneceği iki öğün yemeğin ayni olarak verilmesi halinde ayrıca yemek bedeli ödenmeyeceği düzenlenmiştir. Çalışma süreleri ara dinlenmeler dahil 12 saati geçen işçilere ikinci öğün yemek bedeli ödenmediği gibi ikinci öğün yemek ayni olarak da verilmemektedir. Toplu İş Sözleşmesinde düzenlenen ikinci öğün yemek düzenlemesi neden uygulanmamaktadır ?

TPAO’da kök ücretlere yapılan zam yüzde 5 düzeyinde kaldığı için işçilerin alım gücü  inanılmaz oranda düşmüştür. Oysa enerji sektöründe emsal kamu kuruluşlarında Ocak  2024’te yüzde 35-40 düzeyinde iyileştirme yapılmıştır. Emekliliği gelen çalışanlar, emekli maaşları ile mevcut maaşlarını karşılaştırarak, daha avantajlı olduğu için emekli olmayı tercih etmektedir. Yeni personelin bir bölümü ise TPAO’daki düşük ücret koşulları nedeniyle iş bırakmak zorunda kalmaktadır. İstihdamda büyük bir kan kaybı yaratan mevcut durum, TPAO için risk yaratmaktadır.

TPAO’nun istihdamı, gerek kamu kuruluşlarımızın parçalanması gerekse asli işlerin hizmet  alımı yoluyla başka şirketlere devredilmesi politikası yüzünden kan kaybetmektedir.  Çalışma koşullarının zayıflaması ve ücret düzeyinin gerilemesi nedeniyle tüm personelin motivasyonu azalmaktadır. Kök ücretlere, sektördeki emsal kuruluşları gözeterek, hakkaniyetli bir zam yapmayı düşünüyor musunuz?

TPAO’nun yıllardır kendi kapasitesi ile yürüttüğü işlerin başka şirketlere gördürülmeye  başlanması, taşeronlaşma uygulamasını kurumsallaştırmıştır. Çalışma barışını sağlayacak  ve kamu yarınını gözetecek adımlar atacak ve taşeronlaşmaya son verecek misiniz?

İşçilerin alın terinden tasarruf yaparken, siz Bakanlık olarak hangi tasarruf politikalarını uyguluyorsunuz? Kimi yönetim kurullarındaki çifte maaş alan personel politikalarına devam ediyor musunuz? Makam arabaları ve özel kalem harcamalarından kamu yararı  adına hangi tasarrufları yapıyorsunuz?"

Editör: Haber Merkezi