Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, ayrıca Kırklareli Şoförler ver Otomobilciler Odası Başkanı Ali Fuat şeker, esnafın kay kaybetmeye devam ettiğini vurgulayarak, sokak aralarına kadar giren AVM, zincir marketler karşısında ezildiğini belirtti. Yaptığı yazılı açıklama ile esnafın taleplerini sıralayan Şeker şunları kaydetti;

“Ülkemizde 6 Şubat’ta yaşanan korkunç deprem ve tüm dünya da yaşanan ekonomik dalgalanmalardan en çok etkilenen kesimlerin başında Esnaf ve Sanatkârlarımız gelmektedir.

Mali Aracı Kuruluşlar Sektöründe 19.139 Girişim Faaliyette Bulundu Mali Aracı Kuruluşlar Sektöründe 19.139 Girişim Faaliyette Bulundu

Esnaf ve Sanatkâr kesimimiz tasarruf açığı, cari açık enflasyon gibi yapısal sorunlardan sıkıntı yaşamaktadır. Esnaf ve Sanatkârımız bu yapısal sorunların yanı sıra küreselleşmenin olumsuz etkilerini son yıllarda zaten yoğun bir şekilde yaşamakta ve giderek artan biçimde kan kaybetmeye devam etmekte. Ulusal ve uluslararası büyük sermayenin gücü karşısında piyasada tutunmakta ve rekabet etmekte zorlanmaktadır.

Söz konusu sermayenin yatırımları olan AVM, büyük mağaza ve zincir mağazaların baskısını da üzerinde yoğun bir şekilde hissetmektedir.

Faaliyet gösterdikleri alanlar ve bölgelerin genişliği dikkate alındığında ekonomimizin kılcal damarlarını oluşturan Esnaf ve Sanatkârlarımız özellikle işletme sayılarının çokluğu ülke çapında istihdama yaptıkları katkı, yarattığı katma değer üretimde azımsanmayacak bir paya sahip olmaları nedeniyle ekonomik ve sosyal yönden büyük bir önem arz etmektedir.

Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisimizin çalışmalara başlamasıyla birlikte Perakende yasasında revizyon yapılmasını temenni ediyoruz. Küçük esnafın hak ve menfaatlerinin korunması için AVM ve mahalle aralarına kadar girmiş Marketlerin açılış kapanış, dinlenme saatleri, şehir merkezine uzaklıklar, tezgâhlarında sattıkları ürünlere kadar yeni bir düzenleme yapılmalıdır.

Bunların yanı sıra Esnaf ve Sanatkârlarımızın kiracısı olduğu işyerinde dükkân sahibi adına ödediği stopajın ödenmemesini talep etmekteyiz. Vergi kaydı olan Esnaf ve Sanatkarlarımız Elektrik, doğal gaz, akaryakıtta belirli bir miktarda indirim yapılmasını istiyoruz.

En önemli sorunlarımızdan biri de finansa erişim. Esnaf ve Sanatkârları Kredi ve Kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan kredi limitlerinin arttırılması piyasalara canlılık getirecektir.

Tüm Ülkemizde yolcu taşıma sektörünü ilgilendiren ciddi bir sorun da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz yolculuk yapmasıdır. Ümit ediyoruz ki; Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başlayınca gündeme gelmesini, yeni bir düzenleme yapılmasını temenni ediyoruz.

Ülkemizin yapısal sorunlarının çözümünün yanı sıra Esnaf ve Sanatkârımızı doğrudan etkileyen konularda yapılacak düzenlemelerde de bu kesimin gözetilmesi ve desteklenmesi, uluslararası büyük sermaye karşısında korunması ve haksız rekabete maruz bırakılmaması, esnafımıza uygun şartlarda finansman imkânı sunulması ekonomik istikrarın sağlanmasına ekonomimizin büyümesine gelişmesine ve istihdama büyük katkı sağlayacaktır.” (Ferdi Kurtbayram)