Kırklareli Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlık alanlara girişlerin yarın itibariyle yasaklandığını duyurdu.

Başkan Ilık’tan 19 Mayıs Mesajı Başkan Ilık’tan 19 Mayıs Mesajı

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Ormanlık Alanlara Girişlerin Yasaklanması Hakkında Karar kapsamında Kırklareli’nde 08.05.2024-31.10.2024 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı duyuruldu.

Kırklareli Valiliği ilgili kararı paylaştığı açıklamasında şu bilgileri verdi;

“Kırklareli İli Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında, Kırklareli İli sınırları içerisinde ormanlara girişlerin, 6831 sayılı Orman Kanunun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. madde-leri uyarınca, çıkabilecek orman yangınlarının önlenmesi ve özellikle anızların yakılma riski de göz önüne alındığında 08.05.2024 – 31.10.2024 tarihleri arasında 177 gün süre ile yasaklanmıştır.

Bu Kapsamda;

Madde. 1 – Kırklareli İl sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır.

Madde. 2 – Orman üretiminde çalışanlar, tarım-hayvancılık-arıcılık v.b. zirai faaliyet de bulu-nanlar ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av Yönetimi Bilgi Sistemi (AVBİS) üzerinden Avlak Avlanma İzin Belgesi alan avcılar ile Av Turizmi kapsamında Bakanlık görevlisi eşliğinde yapılan Av Organizasyonlarına katılanlar bu yasaktan muaftır.

Madde. 3 – Ruhsatlı ve kontrollü girilenler hariç, orman çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan izinli piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir.

Madde. 4 – Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/Mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyle/Mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.

Madde. 5 – Ormanlık alanlara yakın yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangı-nına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu v.b. gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecektir.

Madde. 6 – Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (TREDAŞ Elektrik Da-ğıtım A.Ş. – TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçek-leştirecekler, yetkililerce istenilmesi durumunda hattaki enerjiyi keseceklerdir.

Madde. 7 - Belediyeler, Orman içi, Orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kep-çe) hazır bulunduracaklardır.

Madde. 8 - İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman İşletme Müdürlükleri koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri tarafından kesintisiz olarak gözetim ve dene-timler yapılacak, özellikle piknik ve mesire yerleri ile ormanlık alanlara geliş gidiş yolları kontrol altında bulundurularak şahıs ve araç sorgulamaları artırılacaktır.

Madde. 9 - İhtiyaç görülmesi halinde İlçe Kaymakamları tarafından da kendi İlçeleri’ne özgü ek tedbirler alınacaktır.

Madde. 10 - Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.

Madde. 11 - Orman Yangınlarının Önlenmesi Kapsamında Ormanlık alanlara Girişlerin Yasak-lanmasına ilişkin hükümleri 31.10.2024 tarihine kadar Kırklareli İli sınırları içerisinde uygulanır ve Kırklareli Valiliği tarafından yürütülür.” (Haber Merkezi)  

Çalışma 2

Editör: Haber Merkezi