Uygulamaya alınan iş birliği kapsamında Kırklareli merkez ve ilçelerinde özel güvenlik izni alan kurum, kuruluş, özel sektörde görevli özel güvenlik personelinin kullanmış oldukları kişisel telefonlarına indirmiş oldukları uygulama ile karşılaştıkları her türlü olayları en yakın genel kolluğa iletebilecek.

19 Yaşındaki Genç, Ölü Olarak Bulundu 19 Yaşındaki Genç, Ölü Olarak Bulundu

Uygulama ile ilgili Kırklareli Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada şu ifadeleri dile getirdi;

"Kamu Güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk kuvvetleriyle etkili iletişim ve işbirliği ile koordinasyonunu sağlamak, kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanarak aidiyet duygularını geliştirmek, suçu meydana gelmeden önlemek, meydana gelen olaylardan genel kolluğun en seri şekilde bilgisinin olmasının sağlamak, devam eden olaylara etkin ve zamanında müdahale ederek olay yerindeki delillerin sağlıklı şekilde muhafazası ve genel kolluğuna teslimini sağlamak amacıyla 'KAAN-Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Uygulaması' başlatılmıştır."

Editör: Haber Merkezi