Bu kapsamda yapılan duyuruda, “1Nisan 2017 tarih ve 30025 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Kış lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"nin 5 inci Maddesinde "Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur. İl sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır. Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki süresinin öncesinde ve/veya sonrasında 1'er ay artırabilir" şeklinde kış mevsimi müddetince ticari taşıtlarda kış lastiği kullanımı konusunda düzenleme yapılmıştır.” Duyurusunda bulunuldu.

Kırklareli Valiliği ilgi Makam Olur'u ile mevcut yasal düzenleme doğrultusunda Kırklareli genelinde; ülkede tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Aralık 2023 ile 1 Nisan 2024 tarihleri arasında dört ay süre ile kış lastiği uygulamasına geçileceği aktarılırken yapılan trafik denetimlerinde;

Kış lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi işareti veya sadece kar tanesi işareti, Dingil üzerinde içte yer alan lastiklerde (M+S) işaretinin okunmaması halinde lastiğin sırt desenine uygunluğu, Lastiklerin kaplama yapılarak kullanılması halinde lastik omuzlarında (M+S) işareti olsa dahi, lastik derinliğinin ve sırt deseninin kış lastiğine uygunluğu trafik zabıtası tarafından kontrol edileceği bildirildi.

Ayrıca Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından, belirtilen nitelikteki araçların 1 Aralık 2023 - 1 Nisan 2024 tarihleri arasında şehirlerarası karayolunda kış lastiği olmaksızın seyahat ettikleri tespit edilmesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Kış Lastiği Zorunluluğu" başlıklı 65/A "Yolcu veya eşya taşımalarında kullanılan araçlarda, yılın zorunlu tutulan dönemlerinde kış lastiği kullanmamak" Maddesi hükmünce 2.568 TL idari para cezası uygulanarak araçlarının lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine izin verileceği bildirildi. (Basın Bülteni)

thumbs_b_c_1023be01171bae893176384fec28599b

Editör: Basın Bülteni