Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumunun 5’ncisi 9-10-11 Kasım tarihlerinde Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Bölgeden alanında uzman çok sayıda konuşmacının yer aldığı programın detayları kamuoyu ile paylaşıldı. İşte sempozyum programı;

9 KASIM 2023 PERŞEMBE

10.00-AÇILIŞ Açılış Konuşmaları

10.30-11.15 AÇILIŞ OTURUMU: Cumhuriyetin 100. Yılında Trakya'nın Kültürel Mirasına Dair Kısa Genel Değerlendirme Ve Öneriler Prof. Dr. Ahmet Yaraş

11.15-12.30 I. OTURUM: TRAKYA'DA SANAYİ VE BÖLGE PLANI Oturum Yöneticisi: Mehmet Ruhan Timur

Sanayinin Trakya'daki Durumu, Gelişimi ve Türkiye'deki Yeri- Dr. Oktay Küçükkiremitçi

2024-2028 TR21 Trakya Taslak Bölge Plan (Plan Hazırlık Süreci, Mevcut Durum Analizi, Vizyon, Stratejik Öncelikler, Hedefler ve Tedbirler, Mekansal Gelişim Şemaları) Dr. Ertuğ Güney, Trakya Kalkınma Ajansı

12.30-13.30 ÖĞLE ARASI

13.30-15.30 II. OTURUM: TRAKYANIN DOĞAL YAPISI, ARAZİ VARLIĞI VE DEĞİŞİMLERİ Oturum Yöneticisi: Ender Makineci

Trakyanın Doğal Ekolojik Yapısı ve Arazi Varlığı -Prof. Dr. M. Doğan Kantarci

Trakya'da 2014-2023 yılları arasında verilen ÇED Kararlarının değerlendirilmesi -Prof. Dr. Doğanay Tolunay

Amaç Dışı Arazi Kullanımı ile Trakya'nın Geldiği Durum- Doç. Dr. Duygu Boyraz Erdem

Trakya'da Tarım Alanları Üzerinde Olumsuz Etkiler Ve Tahripler- Dr. Cemal Polat

15.30-15.45 ARA

15.45-17.45 III. OTURUM: TRAKYA'DA ORMANLAR, AĞAÇLANDIRMALAR VE KORUMA ALANLARI Oturum Yöneticisi: Doğanay Tolunay

Trakya'da Orman Ağaçlandırmaları, Gençleştirme ve Baltalıkların Koruya Dönüştürülmesi- Prof. Dr. M. Doğan Kantarci

Orman Ve Tabiatı Koruma Alanları-Özlem Yavuz

Trakya Meşe Ormanlarında Farklı İşletme Şekillerinin (Baltalık Ve Koru) Karbon Stoklarına Etkisi-Prof. Dr. Ender Makineci - Prof. Dr. Doğanay Tolunay

Trakya Kıyı Denizlerinde, Deniz Yosunları Ve Balık Yatakları İle Bunların Önemi-Onur Güneş

17.45-18.00 ARA

18.00-18.30

Belgesel Gösterimi: Gündöndü-Nejla Demirci

10 KASIM 2023

Atatürk'ü anma etkinliklerine katılım nedeniyle sabah bölümüne oturum konmamıştır.

13.00-15.15 IV. OTURUM: TRAKYA VE ENERJİ - Oturum Yöneticisi: Doğan Kantarcı

Türkiye'nin ve Trakya'nın Enerji Görünümü Şayende Yılmaz, MMO Enerji Çalışma Grubu

Trakya'da Kömür Varlığının Enerji ve Çevre Açısından Yeri ve Önemi -Prof. Dr. Nuray Tokgöz

Trakya'nın Doğal Gaz Sorunu, Ticareti, Boru Hatları Ve Limanlarındaki Sorunlar -Mürşide Ertürk Çoban, Saros Gönüllüleri Derneği YK Başkanı.

Rüzgar Enerjisi Santralları (RES), Yerleri, Sorunları- Göksal Çidem, Doğa ve Kültür Derneği (DOKU) Derneği

15.15-15.30 ARA

15.30-17.00 V. OTURUM: TRAKYA VE SU Oturum Yöneticisi: Dinçer Mete

Su ve Sürdürülebilirlik - Prof. Dr. Belgin Elipek

Trakya ve Yer altı Suları - Osman Candeğer

Yerli Tohumlara Fenolojik Gözlem Yerli Tohumlara Fenolojik Gözlem

 Trakya'nın Can Damarı Ergene! -Hakan Dedeoğlu

17.00-17.15 ARA

17.15 18.45 VI. OTURUM

Oturum Yöneticisi: Metin Özaydınlık

 Trakya'da Çevre ve Planlar ile ilgili Davalar (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) Av. Coşkun Molla, Av. Dilara Gürel, Av. Bülent Kaçar

11 KASIM 2023

9.30-11.00 VII. OTURUM

Oturum Yöneticisi: Yılmaz Çan

Açık Ocak İşletmeleri ve Yer altı Sularına Etkileri-Prof. Dr. Doğan Kantarcı

Kınıklı Dere Havzası Kum Yatakları ve Yeraltı Suları İlişkisinin Değerlendirilmesi

- Füsun EKMEKYAPAR, Khalid Mohamed ALİ

Ergene Havzası Yüzey Sularında Evsel Ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesislerinin Deşarjlarından Kaynaklanan Mikroplastik Kirliliği Ve Giderim Teknolojilerinin Değerlendirilmesi-Enes ÖZGENÇ, Emine KELEŞ, Günay YILDIZ TÖRE

11.00-11.15 ARA

11.15-12.15 IX OTURUM: KENTLERİMİZ (SORUNLAR, DENEYİMLER, ÖNERİLER) Oturum Yöneticisi: Birce Altay

Hedef Karbon nötr Edirne. (Ferdi Kurtbayram)