TÜİK verilerine göre; Yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2022 yılında bir önceki yıla göre %5,5 arttı.

Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2022 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %19,0 arttı. Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamalarının cari değerlerle GSYH içindeki payı %57,0 oldu. Hanehalkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları sırasıyla, %23,2 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %18,3 ile ulaştırma ve %12,4 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu.

Ilık, TRAKYAKA Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı Ilık, TRAKYAKA Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı

Yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi;

“Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2022 yılında bir önceki yıla göre %106,9 artarak 15 trilyon 11 milyar 776 milyon TL oldu. Gayrisafi yurt içi hasılada en yüksek payı 2022 yılında %22,1 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, %13,5 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve %10,0 ile ulaştırma ve depolama sektörü izledi. Yıllık gayrisafi yurt içi hasılada en düşük pay hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti. Kişi başına GSYH, 2022 yılında cari fiyatlarla 176 bin 651 TL, ABD doları cinsinden 10 bin 659 dolar oldu.

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri %32,1 ile en çok büyüyen sektör oldu

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri %32,1, K-Finans ve sigorta faaliyetleri %20,7 ve T-Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri %20,6 ile 2022 yılında en çok büyüyen sektörler oldu. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı %24,6, F-İnşaat %7,1, B-Madencilik ve taş ocakçılığı %5,5 ile en çok küçülen sektörler oldu.

Devletin tüketim harcamaları 2022 yılında bir önceki yıla göre %4,2 arttı

Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2022 yılında %11,7 olurken, gayrisafi sabit sermaye oluşumunun payı %29,2 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları %4,2 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %1,3 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı 2022 yılında %9,9, ithalatı ise %8,6 arttı

Mal ve hizmet ihracatı 2022 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak %9,9, ithalatı ise %8,6 arttı. Harcama yöntemine göre cari GSYH ana bileşenleri içerisinde toplam mal ve hizmet ihracatının payı %38,6, ithalatın payı ise %42,6 oldu. (Haber Merkezi)