Kırklareli Üniversitesi  Fen Edebiyat Fakültesi tarafından 13 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 15.00'da Fakülte Konferans Salonunda "Barış Yurdundan Çatışmaların Odağına: Tarihte ve Günümüzde Filistin" konulu panel düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Seyfullah Aslan’ın moderatörlüğünde düzenlenen panele, Tarih Bölümü öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Yahya Koç ve Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Erol konuşmacı olarak katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan panelde, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut AYAR, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tarık ÖZÇELİK, Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali ÇALIŞKAN, Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Faruk DOĞAN ve akademik personelimiz ile öğrencilerimiz yer aldı.

Dr. Öğr. Üyesi Yahya Koç, "Osmanlı'dan 20. Yüzyıla Filistin" başlıklı sunumuyla Osmanlı idaresi çerçevesinde Filistin'in tarihini anlatırken, Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Erol, "1917 Sonrası Filistin Tarihi" başlıklı sunumuyla birinci dünya savaşından sonra, Osmanlı Devleti sahneden çekilirken coğrafyanın kaderini ve sonrasında yaşanan siyasi ve toplumsal gelişmeleri değerlendirdi.

Konuşmaların ardından Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tarık ÖZÇELİK, Dr. Öğr. Üyesi Yahya KOÇ’a ve Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali ÇALIŞKAN, Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim EROL’a teşekkür belgelerini takdim etti. (Haber Merkezi)

Kırklareli Üniversitesinden Kırgızistan’la İşbirliği Kırklareli Üniversitesinden Kırgızistan’la İşbirliği

byhi_gr_14-11-2023_7e1fabyhi_gr_14-11-2023_5a60fbyhi_gr_14-11-2023_b7cf1