Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırklareli Milletvekili vecdi Gündoğdu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü yayınladığı mesajla kutladı.

Milletvekili Gündoğdu mesajında ifadelerini kullandı; “1 Mayıslar işçi sınıfının, emekçinin, köylünün, kadın erkek demeden tüm çalışanın emeğin karşılığını almak, gelirin adil paylaşımını sağlamak ve emekçinin çalışma koşullarını iyileştirmek için haykırdığı gündür.

AKP’nin yıllardır uyguladığı yanlış ekonomik politikalar sonucu işsizlik ve yoksulluk arttı, borçlar katlanarak büyüdü. Planlamadan vazgeçilerek yatırım yapılması ve her şeyin piyasanın önceliğine bırakılması sonucu dışa bağımlı zayıf bir sanayi sektörü yaratıldı.

MHP İl Başkanı Savaşan’dan Meclise Tepki MHP İl Başkanı Savaşan’dan Meclise Tepki

Ucuz işgücü ve emek sömürüsüne dayanan üretim modelleri, iş güvencesini, örgütlenmeyi ortadan kaldırırken aynı zamanda işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasını da engelledi.

22 yıllık AKP yönetimleri ve tek adam rejimi sonunda özelleştirme ve taşeronlaştırma ile esnek ve iş güvencesiz çalıştırma olağan hale getirildi, sendikasızlık yaygınlaştırıldı, emekçiler açlık ve sefalet ücretine mahkûm edildi.

Ekonomik krizlerin faturası her zaman emekçilerin üzerine yıkıldı, işsizlik her geçen gün arttı, çalışanların hakları gasp edildi, ülkenin kamu varlıkları sermayeye teslim edildi, emekçiler ve çalışanlar yoksulluk ve fakirlikle sindirilmeye çalışıldı.

Yaşanan ve yaşatılan tüm sıkıntılara ve insani çalışma koşullarından uzak beceriksiz yönetimlere rağmen emeğin yüce değer olduğu vazgeçilmez bir gerçek olmaya devam edecektir.

Bu duygularla; emekçi dayanışmasının daha büyüdüğü, barış ve sevginin egemen olduğu, çağdaş çalışma şartlarının sağlandığı, emeğin yüce değer olarak kabul edildiği bir Türkiye özlemiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyor, üreten ve yaşama değer katan tüm yürekli emekçilerimize saygılarımı sunuyorum.    

Sarayların her biri sizin olsun, meydanlar bizim ya yeterli bize…

Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü!”

Editör: Volkan Abuy