Memur- Sen Kırklareli Engelliler Komisyonu Başkanı Erkan Kanaatlı ÖTV indirimi ve engellilerin araç alımındaki değişikliklerle ilgili olarak bir basın açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz Ay Kırklareli’nde Kaç Konut Satıldı? Geçtiğimiz Ay Kırklareli’nde Kaç Konut Satıldı?

Kanaatlı yazılı olarak yaptığı açıklamada; “Ülkemizin yaşamakta olduğu ekonomik kriz döneminde vergi gelirini arttırmak için planlanan yasa tasarısında engellilerin haklarına yönelik tırpanlamaların yer alması Anayasaya ve Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesine aykırılık teşkil etmektedir” ifadelerini kullandı.

Erkan Kanaatlı şunları kaydetti;

“Memur-Sen Engelliler Komisyonu olarak; başta engelli kamu görevlileri olmak üzere bütün engelli bireylerin; sosyal, kültürel ve ekonomik hayata tam, etkin ve eşit katılımını gerçekleştirmek, çalışma hayatındaki sorunlarını çözüme kavuşturmak, ekonomik zorluklar karşısında fırsat eşitliğini sağlamak ve toplumsal katkılarını geliştirmek üzere çalışma, araştırma ve projeler gerçekleştirmekteyiz.

Kaynakların etkin kullanılması, tasarrufların artırılması, israfın engellenmesi ve kamu bütçesine adil ve makul katkının sağlanması hem Devletimizin hem de toplumun bütün bireylerinin asli sorumluluk alanında olduğunun bilincindeyiz. Fakat hayata geçirilmesi planlanan vergi düzenlemelerinin; dar ve sabit gelirli bireyler üzerinden planlanması ve aynı zamanda engelli bireylere tanınan hakların, muafiyetlerin ve istisnaların kapsamının daraltılması sosyal maliyet oluşturacak, engelli bireyleri olumsuz etkileyecektir.

Son dönemlerde basın ve yayın organlarında sıkça gündeme getirilen Vergide Adalet Paketi içerisinde;

* Taşıt alımında 5 yılda bir defa olan ÖTV muafiyet süresinin 10 yıla çıkartılması,

* Taşıtların veraset yoluyla intikalinde istisnaya konu vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi,

* ÖTV Kanunundaki istisnanın kaldırılması, teşvikin sosyal yardım şeklinde yapılması

(Engellilerin gelir durumları ve alınacak taşıtların yerli olması vb. kriterler esas alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından nakit destek verilmesi), gibi değişikliklerin gündemde olduğu ifade edilmektedir.

Ülkemizin yaşamakta olduğu ekonomik kriz döneminde vergi gelirini arttırmak için planlanan yasa tasarısında engellilerin haklarına yönelik tırpanlamaların yer alması Anayasa’nın 5 inci maddesine, 10 uncu maddesine, 61 inci maddesine ve tarafı olduğumuz Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesine aykırılık teşkil etmektedir.

Engelli bireylerin mali bir yük olarak görülmesinin yerine, sosyal hayata katılımı eşit hale getirecek tedbirlerin alınması ve işgücü potansiyellerinden yararlanmak gerektiğini vurgulamak isteriz.

Engelli bireyler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere taşıtların ilk iktisabında ÖTV'den müstesna olması sosyal hayata katılımı güçlendirerek, engelli bireylerin sosyal hayata tam, etkin ve eşit bir şekilde katılımını desteklemek ile birlikte engelli olmayan bireylere göre görünür ve görünmez giderleri çok daha fazla olan engelli bireylere ekonomik olarak bir nebze katkı sağlamaktadır. Aksi durumda sosyal hayata, eğitime ve istihdam imkânlarına erişemeyen engelli bireyler bir ömür boyu sosyal yardımlara muhtaç duruma gelebilecektir.

Son 20 yıllık süreçte, Devletimizin engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik adımlarını kıymetli buluyoruz. Türkiye’nin büyük ve güçlü devlet olduğunu biliyor, bu güçlü yapısıyla engelli bireylerin haklarını koruma ve geliştirme noktasında örnek bir duruş sergilemeye devam edeceğine inanıyoruz.

Devlet büyüklerimizden, engelli bireyleri ve ailelerini olumsuz etkileyecek, sosyal hayata olumsuz yansımaları olacak ve sosyal maliyet üretecek düzenlemelerin yapılmamasını talep ediyor, engelli bireyler üzerinde alınacak kararların sosyal paydaşlığın ve ortaklığın etkin kullanılarak hayata geçirilmesini bekliyoruz.”

Editör: Haber Merkezi