Kırklareli İl Genel Meclisi, yeni dönemin ilk birleşimini 15 Nisan Pazartesi günü (yarın) saat 10.30’da gerçekleştirecek. Meclis Başkanının da belirleneceği toplantıda şu gündem maddeleri karara bağlanacak;

1- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve İl Genel Meclisinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5. maddesi gereğince Meclisin en yaşlı üyesinin geçici İl Genel Meclis Başkanı ve en genç iki üyesinin geçici kâtip olarak davet edilmesi.

2- Yoklama.

3-5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve İl Genel Meclisinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5. maddesi gereğince gizli oyla İl Genel Meclis Başkanının seçilmesi.

4-5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve İl Genel Meclisinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5. maddesi gereğince gizli oyla Birinci Başkan Vekili seçilmesi.

5-5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve İl Genel Meclisinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5. maddesi gereğince gizli oyla İkinci Başkan Vekili seçilmesi.

6- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve İl Genel Meclisinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5. maddesi gereğince gizli oyla 2 (iki) Asıl Kâtip Üye seçilmesi.

7-5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve İl Genel Meclisinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5. maddesi gereğince gizli oyla 2 (iki) Yedek Kâtip Üye seçilmesi.

8-5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10. maddesi ve İl Genel Meclisinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5. maddesi gereğince gizli oyla 3 (üç) Encümen Üyesi seçilmesi.

9-5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16. maddesi gereğince İhtisas Komisyonları oluşturulması.

“Türkiye Cumhuriyeti’ni Yüceltecek Hiç Kuşkusuz Türk Gençliğidir” “Türkiye Cumhuriyeti’ni Yüceltecek Hiç Kuşkusuz Türk Gençliğidir”

10-Gelecek birleşim tarihinin tespiti.

Editör: Ferdi Kurtbayram