Gündoğdu; “İğneada’ya Nükleer Santral Yapılacak Mı?” Gündoğdu; “İğneada’ya Nükleer Santral Yapılacak Mı?”

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Kadir Kılınç, “yeşil çimentoüretimine verilen teşviklerle alakalı açıklamalarda bulundu.

Günümüzde kullanılan Portlan Çimentonun çevreye zararlarından bahseden Kılınç; “Dünyada artan çevre duyarlılığı, yapı malzemelerinin tasarımında ve seçiminde teknik özeliklerinin yanı sıra çevresel etkilerinin de değerlendirilmesine yol açmıştır. İnşaat sektöründe en çok kullanılan malzeme Portland çimentolu (geleneksel) betondur. Fakat Portland çimentosunun üretimi sırasındaki yüksek enerji ihtiyacı ve açığa çıkan karbondioksit gazının atmosfere vermiş olduğu zararlı etki, enerji, ekonomik ve çevresel problemleri de ortaya çıkarmıştır. Portland çimentosu üretiminde 1500°C gibi yüksek sıcaklıklara çıkılmakta ve ayrıca döner fırında ısıl işlem süreci uzun sürmektedir. Bu nedenle enerji maliyetleri oldukça yüksek olmaktadır. 1 ton Normal Portland çimentosu üretimi için gereken enerji miktarı 110 kWh olmaktadır. Bu sebepten dolayı enerji tasarrufu sağlayacak üretim yöntemlerinin geliştirilmesi oldukça önem taşıyan bir husustur. 1 ton Normal Portland çimentosu üretiminde açığa çıkan karbondioksit gazı miktarı 900 kg olmaktadır. Dünya çimento endüstrisi yaklaşık 1,35 milyar ton sera gazı üretiminden sorumlu olmakta ve karbondioksit salınımın % 7'si çimento sektöründen kaynaklanmaktadır. Bu miktarlardaki sera gazı üretimi ile çimento sektörü atmosfere salınan antropojenik karbondioksit emisyonunun yaklaşık % 7'sinden sorumlu olup küresel ısınmanın artmasına büyük ölçüde neden olmaktadır. Dolayısıyla çimento endüstrisinin yüksek enerji tüketiminden başka yüzleşmek zorunda kaldığı en önemli konulardan bir diğeri de artan çevre bilinci nedeniyle karbondioksit emisyonunun kontrolü ve azaltılması yönündedir. Hem ülkemizde hem de dünya genelinde Portland çimentosu üretimi esnasında yüksek oranda enerji kullanımı ve yüksek oranda karbondioksit gazı emisyonu bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Portland çimentosu üretiminde hem enerji kullanımını azaltmak hem de karbondioksit gazı emisyonunu azaltmak büyük önem taşımaktadır. Çimento endüstrisi, dünya enerjisinin yaklaşık % 3,5'unu kullanan en büyük endüstrilerden birisi konumundadır. Sonuç olarak Ülkemizde de bu hususta çalışmalar devam etmektedir” dedi.

Kılınç yeşil çimento ve önemini anlatarak; “Son olarak Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ) 16.03.2024 tarihli ve 32491 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Aynı zamanda Kamuda Yeşil Çimento Kullanımının Teşvikine İlişkin Düzenleme 01.01.2025'te Yürürlüğe Girecektir. Çimento endüstrisinde çevresel etkilerin azaltılması ve yeşil çimento kullanımının teşvik edilmesi, çevresel sürdürülebilirlik ve karbon ayak izinin azaltılması açısından önemli bir adımdır. Bu tür düzenlemeler, çimento endüstrisinin çevresel etkilerini azaltmak ve daha sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamak için önemli bir araç olarak kullanılabilir” ifadelerini kullandı. (Volkan Abuy)

Editör: Volkan Abuy