Kırklareli'nde sisle buluşan Yıldız Dağları dron ile görüntülendi

Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki, meşe ve çam ağaçlarıyla örtülü Yıldız Dağları'nda sis etkili oldu.

Demirköy ilçesinde 1031 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları'nda sis güzel görüntüler oluşturdu.

Yıldız Dağları'nın sisle sunduğu manzara, dron ile görüntülendi.

Kırklareli’nde Elektrik Kesintisi Kırklareli’nde Elektrik Kesintisi

A A 20240422 34336774 34336773 K I R K L A R E L I N D E S I S L E B U L U S A N Y I L D I Z D A G L A R I D R O N I L E G O R U N T U L E N D IA A 20240422 34336774 34336772 K I R K L A R E L I N D E S I S L E B U L U S A N Y I L D I Z D A G L A R I D R O N I L E G O R U N T U L E N D IA A 20240422 34336774 34336769 K I R K L A R E L I N D E S I S L E B U L U S A N Y I L D I Z D A G L A R I D R O N I L E G O R U N T U L E N D IA A 20240422 34336774 34336767 K I R K L A R E L I N D E S I S L E B U L U S A N Y I L D I Z D A G L A R I D R O N I L E G O R U N T U L E N D I

Editör: Anadolu Ajansı