T.C.
KIRKLARELİ
AİLE MAHKEMESİ


Dosya No    : 2022/366 Esas                                                                                                                                                       18/10/2023                                                             
Konu    : İlanen Tebliğ Hk.


İ  L  A  N


Davacı Sevim KIRBOZ ( T.C : 119*****088 ) tarafından açılan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Çekişmeli Boşanma davasında;
Davalı İsmet KIRBOZ ( T.C : 598*****748 ) adına 30/11/2023 günü saat: 09:00'da yapılacak olan duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan; duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı, duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Editör: Haber Merkezi