Edirne: İhbar Geldi Ekipler Anında Kurtardı Edirne: İhbar Geldi Ekipler Anında Kurtardı

14 Haziran Cuma günü saat 14.00'da Eğitim İş Kırklareli Şubesi Dingiloğlu Parkı'nda basın açıklaması yaparak çağdışı müfredata, öğretmeni yok sayan meslek kanununa hayır dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamalarının öğretmenleri mağdur ettiğini dile getiren Eğitim İş Kırklareli Şube Başkanı Orhan Yarımkale, eğitim sisteminin her yıl bir adım daha geri götürüldüğünü vurguladı.

"Gerici Müfredat İstemiyoruz"

Eğitim sisteminin sorgulamayan nesiller yetiştirdiği ifade eden Yarımkale, "Bu müfredat, bizlerin ve ilerici kamuoyunun itirazlarına rağmen eğitimin belkemiğine yerleştirilmiştir. Dini derslerin artış gösterdiği, bilimsel derslerin geriletildiği, ülke tarihinin çarpıtılarak anlatıldığı, konu ve anlam sıralaması bile yanlış şekilde yapılan bu müfredat, bilimsellikten daha da uzak bir eğitimin başlangıç düğmesi olmuştur. İktidarın sorgulamayan nesiller yaratma gayreti bu müfredatta vücut bulmuştur" dedi.

Eğitim İş Kırklareli Şube Başkanı Yarımkale açıklamasından satırbaşları şu şekilde;

"Kabul Etmiyoruz"

"İçinde Atatürk’ün, Cumhuriyet’in, yurttaşlığın olmadığı, bilimdışı, çağdışı müfredatı; öğretmeni yok sayan, diplomasını geçersiz kılan meslek kanunu kabul etmiyoruz."

"Talepler Yok Sayılıyor"

"Öğretmenleri, unvanlarla kategorize etmeye, eğitim barışını bozmaya devam. Sınav yok ama Milli Eğitim Akademisi var! Muğlak ifadelerle idareye disiplin hükümleri üzerinden yetkiler var. Özel okul öğretmenlerinin talepleri yok."

"Türkiye'nin Geleceği"

"Atatürk'ün kurduğu ve Cumhuriyetin temel taşı olan laik ve bilimsel eğitim sistemi, bu taslaklar ile yok edilmek isteniyor. Öğretmenlik mesleği ise itibarsızlaştırılarak, eğitimdeki nitelik düşürülmeye çalışılıyor. Bu taslaklar, sadece eğitimi değil, tüm toplumu olumsuz etkileyecek ve Türkiye'nin geleceğini tehlikeye atacak adımlardır."

"Devam Edeceğiz"

"Bu taslaklara karşı sessiz kalmamalıyız. Laiklik ve bilimsel eğitimden taviz vermeden, Atatürk ve Cumhuriyeti savunarak, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını korumak için hep birlikte mücadele etmeliyiz.

Sesimizi yükseltelim, bu gerici adımları durduralım. Eğitimde laiklik, bilimsellik ve öğretmenlik onuru için hep birlikte mücadeleye. Atatürk'ün izinden yürümeye, Cumhuriyet değerlerini korumaya devam edelim."

I M G 7564I M G 7582I M G 7562I M G 7563I M G 7560I M G 7561

Editör: Şefik Kenar