TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı  kapsamında Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Dr. Ömer Kırmacı yürütücülüğünde hazırlanan, İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Başol’un Proje Danışmanı, Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Bora Aslan, Dr. Öğr. Üyesi Füsun Yavuzer Aslan ve Dr. Öğr. Üyesi Talha Burak Alakuş’un Proje Araştırmacısı olduğu "Yükseköğretim Öğrencilerine Yönelik Mesleki Rehberlik ve Gelişim Sisteminin (MERGES) Tasarlanması, Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Sınanması" başlıklı proje desteklenecek.

Kırklareli Üniversitesinden TÜBİTAK Proje Başarısı Kırklareli Üniversitesinden TÜBİTAK Proje Başarısı

Kırklareli Üniversitesinden yayınlanan açıklamayla proje ekibi tebrik edildi.

Pgko R 14 06 2024 4Edde

Muhabir: Volkan Abuy