T.C.
KIYIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

 

  1. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi 2 Nolu Sokak da açılan durakta çalıştırılmak üzere, 5 (Beş) adet (39 T 2703 - 39 T 2707 - 39 T 2708 - 39 T 2709 – 39 T 2710) "T" Ticari Taksi Plakası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi hükmü açık teklif usulü arttırma suretiyle, Belediye hizmet binası Encümen toplantı salonunda aşağıda tabloda yazılı gün ve saatte Belediyemiz Encümeni huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

 

  1. İhaleye ilişkin ihale şartnamesi hafta içi her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğünden görülebilir. İhaleye katılacak olanların ihale şartnamesini almaları zorunludur.


Satışı yapılacak 5 (Beş) adet "T" Ticari Taksi Plaka satışına ait kıymet takdir bedeli ve bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

S.No

"T" Ticari Araç Plaka

Muh. Bedel + KDV

Geçici Teminat

İhale Saati

İhale Tarihi

1

39 T 2703

290.000,00 TL

8.700,00 TL

14.00

21.11.2023

2

39 T 2707

290.000,00 TL

8.700,00 TL

14.30

3

39 T 2708

290.000,00 TL

8.700,00 TL

15.00

4

39 T 2709

290.000,00 TL

8.700,00 TL

14.00

22.11.2023

5

39 T 2710

290.000,00 TL

8.700,00 TL

14.30

  1. İlanda belirtilen "T" Ticari Taksi Plakası bedeli peşin olarak tahsil edilecektir.

 

  1. İhaleye katılabilmek için teslim edilmesi gereken belgeler;


A) Gerçek kişiler için:
a) Nüfus cüzdan sureti          
b) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve iletişim bilgileri,
c) İhale şartname bedeli ödemesine ilişkin makbuz,
d) İhale ile ilgili geçici teminat ödemesine ilişkin makbuz veya teminat mektubu,
e) Kıyıköy Belediyesinden borcu olmadığına dair alınmış belge,

B)Tüzelkişiler için:
a) Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü,
b) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi,
c) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
d) İhale ile ilgili geçici teminat ve depozit ödemesine ilişkin makbuz veya teminat mektubu,
e) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve iletişim bilgileri,
f) Belediyeye borcu olmadığına dair Kıyıköy Belediyesinden alınmış belge,
g) İhale şartname bedeli ödemesine ilişkin makbuz,
 

  1. Satış ihalesine iştirak etmek isteyenlerin 2886 S.D.İ.K nun 5. Maddesinde belirtilen şartlara haiz olması, ihaleye katılmak isteyen talipli veya talipliler dosyalarını istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinden önce belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri ve ihalenin yapılacağı tarih, saatte Encümen Toplantı salonunda bulunmaları gerekmektedir.

 

  1. İhaleye iştirak için 2886 S.D.İ.K nun 46. Maddesi gereğince hazırlayacakları tekliflerini ihale saatinde ulaştırmak şartıyla posta ile gönderebilirler.


İlanen duyurulur.